Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Fakturowanie VAT

03.02.2020

NSA. Refakturowanie mediów przy najmie

Co do zasady dostawy wody, energii cieplnej i odprowadzania ścieków powinny być traktowane jako odrębne świadczenia od usługi najmu, jeżeli najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z nich poprzez np. decydowanie o wielkości ich zużycia. Taka zaś sytuacja ma miejsce w przypadku rozliczania w oparciu o wskazania liczników. Dla oceny, czy można mówić o kompleksowości świadczeń nie ma przy tym znaczenia charakter podmiotu będącego wynajmującym, istotne jest bowiem to, czy najemca ma możliwość decydowania o zużyciu poszczególnych mediów.

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji spółka (TBS) wyjaśniła, że w ramach zawartych umów najmu lokali mieszkalnych oddała do używania każdemu z najemców określony lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się w przyziemiach budynku (piwnica). Ponadto w każdej z umów najmu zobowiązała się do zapewnienia każdemu najemcy sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z energii elektrycznej, wody, ciepła, kanalizacji, windy oraz zbiorczej anteny TV. Z uwagi na techniczne rozwiązania w budynkach spółka jest stroną umów o dostawę ww. mediów. W oparciu o otrzymaną fakturę oraz odczyty dokonane z subliczników, dotyczących konkretnych lokali, spółka obciąża konkretnych najemców obowiązkiem zwrotu stosownych należności z tytułu zużytej przez nich wody, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Spółka chciała wiedzieć czy prawidłowo postępuje stosując zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, nie tylko do świadczonych na rzecz najemców usług najmu lokali mieszkalnych, ale także w stosunku do usług dodatkowych świadczonych na rzecz tych najemców, tj. usług związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, usług związanych z dostawą centralnego ogrzewania, usług związanych z dostawą centralnej ciepłej wody, usług związanych z odbiorem nieczystości (wywóz śmieci), usług związanych z utrzymaniem i konserwacją windy oraz usług związanych z utrzymaniem i konserwacją anteny TV.

Zdaniem spółki, posiada ona prawo do wszystkich usług i świadczeń, za które pobiera od najemców opłaty dodatkowe stosować zwolnienie w podatku od towarów i usług.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe - w części dotyczącej sposobu opodatkowania w ramach usługi najmu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, natomiast prawidłowe - w części dotyczącej sposobu opodatkowania w ramach usługi najmu opłat z tytułu usług odbioru nieczystości, utrzymania i konserwacji windy oraz usług utrzymania i konserwacji anteny TV.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki na interpretację indywidualną. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia opierając się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 kwietnia 2015 r. C-42/14 stwierdził, że usługi mediów nie stanowią wraz z umową najmu usługi kompleksowej i nie powinny być opodatkowane na takiej samej zasadzie co usługa najmu, tym samym nie znajduje zastosowanie zwolnienie w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Co orzekł NSA?

Na powyższy wyrok spółka wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał ją za niezasadną.

Jak stwierdził NSA, w sprawie spółki sporne jest, czy w przypadku najmu do podstawy opodatkowanie należy doliczać dostawę wody, energii cieplnej oraz odprowadzenie ścieków i traktować jako świadczenie kompleksowe podlegające opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla najmu. Kwestia ta była przedmiotem oceny przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskie w orzeczeniu z 16 kwietnia 2015 r., C-42/14, (ECLI:EU:C:2015:229), w związku z pytaniem prejudycjalnym skierowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że: "Artykuł 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 24 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r., należy interpretować w ten sposób, że w ramach najmu nieruchomości dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej i wody oraz wywóz nieczystości, zapewniane przez podmioty trzecie na rzecz najemcy bezpośrednio zużywającego te towary i usługi, należy uważać za dokonywane przez wynajmującego w sytuacji, gdy stroną umów o te świadczenia jest wynajmujący przenoszący jedynie koszty świadczeń na najemcę. Rzeczoną dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że najem nieruchomośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »