NSA. Pełne odliczenie VAT od samochodu demonstracyjnego tylko z ewidencją

Z uzasadnienia: Użycie w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT wyrazu "wyłącznie" oznacza, że samochód nie może być wykorzystywany nawet przejściowo do żadnych innych celów. Podatnik, w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami samochodowymi, nabywanymi i przeznaczonymi do odprzedaży - jeżeli pełnią one przed tą odprzedażą funkcję pojazdów demonstracyjnych - ma obowiązek prowadzenia dla tych pojazdów ewidencji ich przebiegu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia WSA del. Małgorzata Fita (sprawozdawca), Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 45/16 w sprawie ze skargi E. [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 września 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od E. [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 8 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 45/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę E. [...] Sp. z o.o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 30 września 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Sąd zgodził się z organem podatkowym, że skarżąca, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi służącymi przed ich sprzedażą do pełnienia funkcji demonstracyjnej i do jazd próbnych przez klientów - powinna prowadzić w stosunku do nich ewidencję przebiegu pojazdów, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej – u.p.t.u.). Używanie przez nią samochodów do tej funkcji wyklucza bowiem uznanie, że są one przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, co na mocy art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u. powodowałoby zwolnienie jej z tego obowiązku.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku pełnomocnik skarżącej Spółki zaskarżył go w całości. Zarzucił mu:

I. na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej – P.p.s.a.) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

  • art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a u.p.t.u., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że skarżąca w celu skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków samochodowych dotyczących pojazdów, które są towarem handlowym przeznaczonym do odprzedaży i jedynie przez okres przejściowy służą do jazd testowych klientom, ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu ty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »