Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artyku造: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

13.02.2018

NSA. Oddalenie wniosku o og這szenie upad這軼i a odpowiedzialno嗆 za zaleg這軼i podatkowe spó趾i

Oddalenie przez s康 upad這軼iowy wniosku o og這szenie upad這軼i, który nie zosta z這穎ny we „w豉軼iwym czasie”, nie zwalnia cz這nka zarz康u z odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i, które powsta造 po oddaleniu tego „spó幡ionego” wniosku - orzek Naczelny S康 Administracyjny.

SENTENCJA

w sk豉dzie: Przewodnicz帷y - S璠zia NSA Ma貪orzata Niezgódka - Medek, S璠zia NSA Ryszard P瘯 (sprawozdawca), S璠zia del. WSA Bo瞠na Dzie豉k, Protokolant Anna B豉瞠jczyk, po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. Z. od wyroku Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 775/15 w sprawie ze skargi S. Z. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialno軼i podatkowej cz這nka zarz康u za zaleg這軼i spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i w podatku od towarów i us逝g za okresy: czerwiec 2009 r., czerwiec, listopad, grudzie 2010 r., stycze, od marca do wrze郾ia oraz listopad i grudzie 2011 r. i stycze 2012 r. wraz z odsetkami i kosztami post瘼owania egzekucyjnego:

  1. oddala skarg kasacyjn,
  2. zas康za od S. Z. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. kwot 480 (s這wnie: czterysta osiemdziesi徠) z這tych tytu貫m zwrotu kosztów post瘼owania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok s康u I instancji.

1. Zaskar穎nym wyrokiem z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 775/15 Wojewódzki S康 Administracyjny w Szczecinie oddali skarg S.Z. (dalej zwany "skar膨cym") na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w S. z 29 kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialno軼i podatkowej skar膨cego, jako cz這nka zarz康u za zaleg這軼i "K." sp. z o.o. z siedzib w K. (dalej zwana "spó趾") w podatku od towarów i us逝g za poszczególne miesi帷e 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2012 r.

2. Przedstawiony przez s康 I instancji przebieg post瘼owania podatkowego.

2.1. S康 I instancji przedstawiaj帷 stan faktyczny sprawy ustali, 瞠 postanowieniem z 9 stycznia 2013 r., sygn. akt [...] S康 Rejonowy w K. pozbawi skar膨cego prawa prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia豉lno軼i gospodarczej na w豉sny rachunek oraz pe軟ienia funkcji cz這nka rady nadzorczej, reprezentanta lub pe軟omocnika w spó販e handlowej, przedsi瑿iorstwie pa雟twowym, spó責zielni lub stowarzyszeniu na okres trzech lat. Nast瘼nie postanowieniem z 20 czerwca 2013 r. sygn. akt [...], S康 Rejonowy w K. rozwi您a spó趾 i ustanowi jej likwidatora (A. W.) za 30 grudnia 2013 r. zosta造 wykre郵one wszystkie wpisy z KRS dotycz帷e tej spó趾i.

2.2. Naczelnik Urz璠u Skarbowego w S. (dalej zwany "organem egzekucyjnym") w toku prowadzonej wobec spó趾i egzekucji administracyjnej zaj掖 rachunki bankowe, ruchomo軼i oraz wierzytelno軼i spó趾i. Ze sporz康zonego 10 czerwca 2009 r. protoko逝 o stanie maj徠kowym spó趾i wynika這, 瞠 prowadzi豉 ona dzia豉lno嗆 gospodarcz od 1993 r. w zakresie produkcji, obróbki i monta簑 cz窷ci elektromechanicznych, nie posiada豉 nieruchomo軼i, a lokal b璠帷y jej siedzib by wydzier瘸wiony. Post瘼owanie egzekucyjne obejmuj帷e sprzeda ruchomo軼i pozwoli這 na uzyskanie kwoty 3.370 z a ze sprzeda篡 "z wolnej r瘯i" uzyskano kwot 33.260 z. Obie kwoty rozliczono na koszty egzekucyjne. Z raportu sporz康zonego 3 lutego 2011 r. przez organ egzekucyjny wynika這, 瞠 spó趾a zaprzesta豉 dzia豉lno軼i produkcyjnej w zwi您ku z brakiem 鈔odków finansowych na zakup materiaów do produkcji i zaj窸a si wy陰cznie wytwarzaniem pó逍roduktów z materiaów powierzonych przez zleceniodawc.

W zwi您ku z przebiegiem post瘼owania egzekucyjnego, które okaza這 si bezskuteczne, organ egzekucyjny, postanowieniem z 8 pa寮ziernika 2013 r. oraz z 7 marca 2014 r. je umorzy.

2.3. Naczelnik Urz璠u Skarbowego w S. decyzj z 26 listopada 2014 r. orzek o odpowiedzialno軼i skar膨cego, jako by貫go cz這nka zarz康u, za zaleg這軼i podatkowe spó趾i z tytu逝 podatku od towarów i us逝g za okresy rozliczeniowe: czerwiec 2009 r., czerwiec, listopad, grudzie 2010 r., stycze, miesi帷e od marca do wrze郾ia oraz listopad i grudzie 2011 r. a tak瞠 za stycze 2012 r. w 陰cznej kwocie 324.937 z.

2.4. Po rozpatrzeniu wniesionego przez skar膨cego odwo豉nia, decyzj z 29 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w S. (dalej zwany "organem odwo豉wczym") utrzyma w mocy decyzj organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwo豉wczy wskaza, 瞠 w sprawie zaistnia造 wszystkie przes豉nki orzeczenia o odpowiedzialno軼i skar膨cego za zaleg這軼i podatkowe spó趾i. Po pierwsze, skar膨cy pe軟i funkcje prezesa zarz康u spó趾i, zarówno w czasie powstania zobowi您a podatkowych i przekszta販enia si tych zobowi您a w zaleg這軼i podatkowe. Po drugie, w toku podejmowanych przez organ egzekucyjny dzia豉 nie zaspokojono wierzyciela w ca這軼i lub w znacznej cz窷ci, co skutkowa這 stwierdzeniem bezskuteczno軼i egzekucji i w konsekwencji umorzeniem post瘼owania egzekucyjnego prowadzonego do maj徠ku spó趾i.

Organ odwo豉wczy odnosz帷 si do przes豉nek "uwalniaj帷ych" by貫go cz這nka zarz康u spó趾i z o.o. od odpowiedzialno軼i za jej zaleg這軼i podatkowe podkre郵i, 瞠 skar膨cy nie wskaza takich przes豉nek podnosz帷 jedynie, 瞠 skoro pierwszy z wniosków o upad這嗆 zosta oddalony przez s康 upad這軼iowy, z uwagi na brak maj徠ku spó趾i na pokrycie kosztów post瘼owania, to bezcelowe by這 sk豉danie kolejnych wniosków.

2.5. Organ odwo豉wczy ustali, 瞠 spó趾a ju w 2008 r. nie posiada豉 瘸dnego maj徠ku trwa貫go. Z tre軼i sprawozda finansowych za 2009 r. wynika這, 瞠 na koniec 2008 r. aktywa spó趾i wynosi造 1.953.297,27 z, a zobowi您ania 7.188.393,39 z. W kolejnych latach sytuacja finansowa spó趾i pogarsza豉 si i wysoko嗆 zobowi您a pozostawa豉 na podobnym poziomie.

Organ odwo豉wczy przyj掖 ponadto, 瞠 skar膨cy nie wykaza realnego maj徠ku, z którego mo積a by przeprowadzi skuteczn egzekucj. Tym samym w sprawie nie zaistnia豉 瘸dna z przes豉nek egzoneracyjnych, o których mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., zwanej dalej "Ordynacj podatkow").

3. Skarga do Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Szczecinie.

3.1. W skardze do Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Szczecinie skar膨cy wniós o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, zarzucaj帷 naruszenie:

3.1.1. art. 122 Ordynacji podatkowej, polegaj帷e na uchybieniu wynikaj帷ej z niego zasadzie prawdy obiektywnej, poprzez pomini璚ie okoliczno軼i uzasadniaj帷ych zwolnienie skar膨cego od wywodzonej z art. 116 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialno軼i solidarnej za zobowi您ania podatkowe spó趾i wobec okoliczno軼i oddalenia dwóch kolejnych wniosków o og這szenie upad這軼i (postanowie...

DOST襾 DO PEΛEJ TRE列I SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPxTNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
U玆TKOWNICY ZALOGOWANI MOG R紟NIE DODAWA KOMENTARZE.

Je瞠li jeszcze nie jeste zarejestrowany, zapraszamy
do wype軟ienia kr鏒kiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkownik闚 podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SI ZAREJESTROWA DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz ca趾owicie bezp豉tny sta造 dost瘼 do wielu informacji, mi璠zy innymi do:

  • ujednolicanych na bie膨co akt闚 prawnych (podatki, ubezpieczenia spo貫czne i dzia豉lno嗆 gospodarcza)
  • narz璠zi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulator闚 i baz danych
  • dzia堯w tematycznych zawieraj帷ych pogl瑿ione informacje na interesuj帷e Ci tematy; om闚ienia, odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania
  • strony osobistej, na kt鏎ej znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo b璠ziesz m鏬 edytowa w豉sn list zak豉dek w celu szybszego docierania do szczeg馧owej informacji
  • newslettera informuj帷ego regularnie o wydarzeniach zwi您anych z podatkami i dzia豉lno軼i gospodarcz

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy 瘸dnych szczeg馧owych danych personalnych i teleadresowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie usun望 trwale i bezpowrotnie dane dotycz帷e Waszego konta. Przed rejestracj prosimy o zapoznanie si z regulaminem »