Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.12.2016

NSA. Nabyty udział w nieruchomości jako nowy środek trwały

Z uzasadnienia: Nabycie dodatkowego udziału w prawie własności budynku będzie miało wpływ na ustalenie wartości początkowej tego środka trwałego, od której naliczane są odpisy amortyzacyjne, nie zmieni natomiast ograniczeń dotyczących metody amortyzacji, przewidzianych w art. 22h ust. 2 ustawy o PIT. Podkreślić należy, że to m.in. „budynek", a nie „udział w prawie własności nieruchomości budynkowej" stanowi „środek trwały" w rozumieniu przepisów ustawy podatkowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Maciej Kurasz, Protokolant Paweł Kowalczyk, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1041/14 w sprawie ze skargi W. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od W. J. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu kwotę 1800 (słownie: tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 6 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę W.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 28 stycznia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Decyzją z 15 października 2013 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w. W. określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w wysokości 27.464 zł. Organ ustalił, że podatnik zawyżył odpisy amortyzacyjne o kwotę 66.514,81 zł poprzez zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, zamiast kontynuowania stosowania przyjętej w dniu wprowadzenia środka trwałego do używania stawki w wysokości 2,5%, a także podwójne amortyzowanie środków trwałych, do których Skarżący nabył pełne prawo własnościowe po odkupieniu 50% udziałów należących do byłej żony.

Decyzją z 28 stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, uznając, że Skarżący nie miał podstaw do zastosowania stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% w stosunku do odkupionych w dniu 5 czerwca 2008 r. od byłej małżonki udziałów w nieruchomościach, bowiem nieruchomości te zostały już ujęte przez skarżącego w ewidencji środków trwałych i były amortyzowane do 30 czerwca 2008 r. z zastosowaniem stawki 2,5%. Nie można tym samym uznać, że w lipcu 2008 r. nastąpiło pierwsze wprowadzenie do użytkowania nowego środka trwałego w postaci 50% udziałów zakupionych od byłej żony. Po odkupieniu od byłej żony 50% udziału w nieruchomościach Skarżący miał obowiązek stosować zasady amortyzacji przyjęte dla tych nieruchomości w dniu wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Skarżący zarzucił naruszenie art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) poprzez ustalenie zawyżenia kosztów działalności gospodarczej w wysokości 69.320,61 zł, pomimo że organ nie dowiódł zaistnienia okoliczności mających wpływ na niezaliczenie do kosztów działalności gospodarczej całości odpisów amortyzacyjnych ustalonych przez stronę oraz nieprawidłowe przeprowadzenie czynności dowodowych, a w szczególności błędną analizę zapisów ewidencji środków trwałych, a także naruszenie art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji podatkowej w oparciu o dowolnie i w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »