Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

04.01.2018

NSA: Montaż i wymiana bram garażowych ze stawką 8%

Usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia WSA del. Maja Chodacka (sprawozdawca), Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3508/14 w sprawie ze skargi O. S.A. z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz O. S.A. z siedzibą w S. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3508/14 ze skargi O. S.A. z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług - uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko za nieprawidłowe oraz orzekł w przedmiocie kosztów postępowania.

1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji przedstawił następująco.

O. S.A. z siedzibą w S. złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. We wniosku przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że sprzedaje klientom m.in. bramy garażowe na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej albo poza ich działalnością gospodarczą. Obecnie planuje rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o świadczone na rzecz Klientów usługi polegające na montażu u nich sprzedawanych przez siebie bram garażowych. W tym celu, spółka będzie zawierała z klientami umowy określające zakres prac wykonywanych przez spółkę. W przypadku nowych budynków będą to prace związane z wykończeniem garaży znajdujących się w bryle budynków mieszkalnych w zakresie zamontowania bram garażowych, z kolei w przypadku budynków wcześniej oddanych do użytku będą to prace remontowe polegające na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu w budynku do nowej bramy oraz na montażu nowej bramy garażowej w garażu znajdującym się w bryle budynku mieszkalnego. Wartość świadczonej usługi będzie obejmowała m.in. koszt nabycia i transportu bramy garażowej z miejsca sprzedaży do miejsca montażu u klienta.

Na tle tak przedstawionych okoliczności sprawy spółka zapytała:

1. czy prawidłowe jest stanowisko, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011r. nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: "ustawa o podatku od towarów i usług") usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT również w przypadku, gdy Spółka wlicza w koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do Klienta?

2. czy prawidłowe jest stanowisko , że w świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania?

Zdaniem spółki, prawidłowe jest stanowisko, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - również w przypadku, gdy spółka wlicza koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do klienta.

Ponadto w ocenie spółki w świetle art. 41 ust. 12 w zw. art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania.

1.3. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2014r. uznał stanowisko spółki za: prawidłowe – w zakresie uznania świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej za odpłatne świadczenie usług i nieprawidłowe - w zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej.

W uzasadnieniu Minister Finansów stwierdził, że świadczenie spółki polegające na montażu bramy garażowej u klienta - w przypadku, gdy spółka wlicza w koszty świadczonej usługi również koszty zakupu bramy i jej dostarczenia - stanowi odpłatne świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem organu czynności będące przedmiotem wniosku, stanowiące usługi budowlano - montażowe polegające na montażu bramy garażowej w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, które nie są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Do usług świadczonych przez spółkę ma zastosowanie stawka podstawowa w wysokości 23%.

 

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. 

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »