Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

23.07.2019

NSA. Mieszkanie za zachowek bez PIT

Przeniesienie własności nieruchomości celem zaspokojenia za zgodą uprawnionego jego roszczenia o zachowek nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu podatkowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Marek Kraus, Protokolant Bartłomiej Ryś, po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 3231/15 w sprawie ze skargi A. B. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę A. B. i uchylił indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca podała, że jako spadkobierca testamentowy była zobowiązana do wypłaty zachowku pominiętemu spadkobiercy ustawowemu. Celem wywiązania się z tego obowiązku przeniosła na uprawnionego z zachowku własność odziedziczonego lokalu mieszkalnego. Zadała pytanie, czy taka czynność prawna stanowi skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty podatku odpłatne zbycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) - zajmując stanowisko, że skutku podatkowego czynność taka nie wywołuje.

Działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 27.07.2015 r. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, ponieważ odpłatność zbycia nieruchomości może się także przejawiać w zwolnieniu z długu właściciela nieruchomości, a taki właśnie charakter ma spełnienie innego świadczenia za zgodą wierzyciela w celu zwolnienia się z długu (datio in solutum).

Uzasadniając uwzględnienie skargi na tę interpretację i uchylenie jej na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że jakkolwiek zgodnie z art. 453 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: K.c.) jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa i taki właśnie charakter, świadczenia zastępczego, ma przeniesienie własności nieruchomości celem zaspokojenia roszczenia z zachowku, jest to sytuacja odmienna od zwolnienia z długu w trybie przewidzianym w art. 509 K.c., które ma charakter nieekwiwalentny i powoduje powstanie przychodu u zwolnionego z długu. Skarżąca nie uzyskała przysporzenia majątkowego, a rozdzielenie czynności prawnej na dwie: odpłatnego zbycia nieruchomości oraz spłaty długu, jest bezpodstawne.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej Minister Rozwoju i Finansów na podstawie art. 174 pkt 1 i pkt 2 P.p.s.a. zarzucił naruszenie:

  1. art. 141 § 4 P.p.s.a., polegające na braku oceny dokonanej przez Ministra Finansów wykładni przepisów prawa podatkowego oraz - co się z tym wiąże - braku wsk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »