Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

29.04.2019

NSA. Korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia części samochodowych

Z uzasadnienia: Deklaracje podatkowe Spółki, w których przyjęto do odliczenia 100 % podatku naliczonego przy nabyciu części i akcesoriów samochodowych okazały się nieprawidłowe. Deklarowane przy ich nabyciu przez Spółkę wykorzystanie do sprzedaży nie miało miejsca, bo zostały wykorzystane do napraw i remontów samochodów, w stosunku do których Spółka nie jest w stanie zagwarantować wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej, a to oznacza, że Spółka może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia NSA (del.) Krzysztof Wujek (sprawozdawca), Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 1594/15 w sprawie ze skargi W. Sp. z o. o. z siedzibą w W. (dawniej: Z. Sp. z o. o.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. nr IPPP3/443-1117/14-2/IG w przedmiocie podatku od towarów i usług:

 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
 2. oddala skargę,
 3. zasądza od W. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1594/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 6 lutego 2015 r., nr IPPP3/443-1117/14-2/IG, wydaną na wniosek W. Sp. z o.o. w W..

Jak wynika z uzasadnienia tego wyroku, interpretacja Ministra Finansów (dalej w skrócie jako "Organ") została wydana w następującym stanie faktycznym.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności W. Sp. z o.o. w W. (dalej w skrócie jako "Spółka") nabywa części i akcesoria samochodowe, które odsprzedaje dealerom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe i klientom detalicznym, jak również wykorzystuje do świadczenia usług serwisowych. Podatek naliczony przy nabyciu tych towarów odlicza w 100% uznając, że są to wydatki związane z nabyciem towarów handlowych wykorzystywanych do czynności opodatkowanych. Zdarza się jednak i tak, że Spółka zmienia przeznaczenie tych towarów i wykorzystuje je do remontów i napraw samochodów, w stosunku do których nie jest w stanie zagwarantować, że są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej oraz takich, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, co do których Spółka złożyła zgłoszenie VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu.

Na tle tego stanu faktycznego Spółka zadała trzy pytania:

 1. czy jest uprawniona do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu zakupu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia części i akcesoriów stanowiących towary handlowe, które nabywa w celu dalszej odsprzedaży i które odsprzedaje dealerom, niezależnym warsztatom samochodowym, klientom detalicznym lub też wykorzystuje do świadczenia usług serwisowych ?
 2. czy nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia części i akcesoriów, które zostały nabyte jako towary handlowe w celu dalszej odsprzedaży i wykorzystania przy świadczeniu usług napraw serwisowych, jeżeli zmienia ich przeznaczenie i wykorzystuje przy remontach lub naprawach pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej Spółki, w odniesieniu do których nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej ?
 3. czy nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia części i akcesoriów, które zostały nabyte jako towary handlowe w celu dalszej odsprzedaży lub wykorzystania przy świadczeniu usług napraw serwisowych, jeżeli Spółka zmienia ich przeznaczenie i przeznacza do wykorzystania w pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz.U z 2016 r., poz. 710 ze zm., dalej w skrócie jako "ustawa o VAT"), w odniesieniu do których Spółka złożyła zgłoszenie VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdów ?

Zdaniem Spółki, na każde z tych pytań należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Organ uznał natomiast, że stanowisko Spółki jest prawidłowe w zakresie pytania 1 i 3, a nieprawidłowe co do pytania 2. Stwierdził, że w momencie nabywania części i akcesoriów samochodowych z zamiarem użycia ich jako towarów handlowych, Spółka miała prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego, ponieważ są to towary wykorzystane do czynności opodatkowanych. Prawo to wynika wprost z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji jednak gdy Spółka dokonała zmiany przeznaczenia tych towarów w ten sposób, że wydatki poniesione na ich zakup stały się wydatkami związanymi z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, co do których należy stosować ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50%, Spółka obowiązana jest skorygować kwoty podatku naliczonego przy zakupie tych towarów. Obowiązek ten wynika z art. 86a ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT. Korekty tej Spółka powinna dokonać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania towarów. W przypadku zmiany przeznaczenia towarów z handlowych na wykorzystane do samochodów służących wyłącznie do działalności gospodarczej nie zachodzi konieczność skorygowania kwot podatku naliczonego, bo pomimo zmiany kwalifikacji prawnej nadal Sp&oac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »