Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.10.2015

NSA. Kiedy towar można traktować jako używany?

Z uzasadnienia: Dokonywane przez skarżącego czynności polegające na przygotowaniu telefonu do sprzedaży, sprawdzenie kompletności i działania nie powodują, że oferowany do sprzedaży towar staje się towarem używanym w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Nadto podatnik winien wykazać, że nabył towary już używane, a nie, że towary te powinny zostać ocenione jako używane wskutek dokonywanych przez niego czynności. Okoliczność, że w przedłożonej opinii wykazano, że telefon jest fabrycznie nowy, gdy w rzeczywistości wykonano z niego wiele połączeń nie stanowi dowodu, że przedmiotem sprzedaży przez skarżącego były towary używane.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Wasilewska (sprawozdawca), Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Sędzia WSA (del.) Maja Chodacka, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1222/13 w sprawie ze skargi P. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 23 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2010 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od P. H. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w L. kwotę 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1222/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę P. H. (zwanego dalej "podatnikiem" lub "skarżącym") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 23 sierpnia 2013 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2010 r.

Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:

Decyzją z dnia 27 maja 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł. określił skarżącemu zobowiązanie w podatku od towarów i usług za czerwiec 2010 r. w kwocie 74.320 zł. W uzasadnieniu tej decyzji organ wskazał, że podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą "D.". W czerwcu 2010 r. skarżący dokonywał głównie dostaw telefonów komórkowych oraz iPadów za pośrednictwem sklepu internetowego [...], które rozliczał w systemie VAT-marża oraz na zasadach ogólnych. W oparciu o przedłożone przez stronę dokumenty oraz przeprowadzone postępowanie dowodowe, organ ustalił, że podatnik nie spełnił warunków wynikających z przepisów art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "U.p.t.u."), gdyż towarów będących przedmiotem dostawy nie uznano za towary używane. Przeprowadzona analiza materiału dowodowego wykazała, że w czerwcu 2010 r. P. H.nie nabywał towarów od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 U.p.t.u.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. po rozpatrzeniu odwołania strony zaskarżoną decyzją z dnia 23 sierpnia 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, podzielając jego stanowisko w zakresie spornych transakcji.

W skardze do sądu administracyjnego na powyższą decyzję organu odwoławczego podatnik wniósł o jej uchylenie w całości. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie zasad ogólnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., zwanej dalej "O.p."), w tym: art. 120 O.p. poprzez niezgodną z ich treścią interpretację przepisów powołanych w decyzji, art. 121 § 1 i art. 122 O.p. przez nieobiektywną ocenę stanu faktycznego i dowodów oraz rozstrzyganie wszelkich wątpliwości w ustalonym stanie faktycznym na niekorzyść podatnika, art. 123 § 1 O.p. przez zastosowanie procedury czynności sprawdzających dla zasadniczych i merytorycznych okoliczności dla zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - VAT marża (kryterium używania) i przez to, de facto, wykluczenie możliwości udziału strony w postępowaniu. Ponadto zarzucił naruszenie art. 180, art. 187 § 1 i 3, art. 191, art. 220 § 1 i 233 § 1 pkt 1 O.p. oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj.: art. 29, w związku z art. 120 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 10 pkt 1 i 5 U.p.t.u.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik strony podniósł m.in., że zarówno w ocenie dowodów dotyczącej umów zakupu telefonów od kontrahentów (S.W., E.P., Ł.J.), jak i zakupów za pośrednictwem portalu Allegro organ nie dokonał prawidłowej oceny, jak i nie zebrał całego dostępnego materiału dowodowego, naruszając tym samym wskazane w zarzutach skargi przepisy prawa procesowego i materialnego. Ponadto zastosowanie przez organ podatkowy uzyskiwania informacji bez udziału strony i bez możliwości zadawania pytań w zakresie stanowiącym drugą istotną przesłankę możliwości stosowania procedury VAT-marża, wykluczyło uprawnienia strony przewidziane w art. 121 § 1, art. 123 § 1, art. 190 § 1 O.p. Obecność strony w czasie uzyskiwania informacji od kupujących telefony umożliwiłaby zadawanie pytań, prośbę o wskazanie licznika rozmów i datę rozpoczęcia ewidencji, ewentualnie o dane w tym zakresie od operatora. W ocenie skarżącego, organ podatkowy celowo zniekształca przedstawione dowody i to co z nich wynika, a mianowicie stwierdza, że telefon kwalifikowany na podstawie wyglądu jako nowy, może być uznany przez serwisanta za telefon po gwarancji, nie ma znaczenia dowodowego. Dla kwalifikowania telefonu jako nowy bądź używany nie można kierować się wyglądem opakowania, folii i akcesoriów. Tylko sprawdzenie telefonu w zakresie łącznego czasu używania telefonu pozwala na kwalifikowanie telefonu jako używanego. Zdaniem autora skargi, na użytek przepisów dotyczących metody "VAT marża" nie można poprzestawać na opiniach kupujących, ponieważ kupowali oni zawsze telefony używane, przy czym były to zawsze telefony używane w trybie wielokrotnych złożonych czynności podejmowanych przez podatnika przed sprzedażą.

Rozważania Sądu I instancji

W ocenie Sądu I instancji organy podatkowe trafnie przyjęły, że podatnik nie sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »