Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.01.2020

NSA: Kiedy firma zagraniczna posiada w Polsce zakład

Pojęcie zakładu jest abstrakcyjną instytucją międzynarodowego prawa podatkowego, mającą umożliwić prawidłowe opodatkowanie przez jedno z umawiających się państw, dochodów uzyskiwanych przez podmiot drugiego umawiającego się państwa, ze źródeł przychodów położonych na terytorium tego pierwszego z państw.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia WSA del. Bogusław Wolas, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej F. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3313/16 w sprawie ze skargi F. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od F. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z 15 maja 2017 r., III SA/Wa 3313/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę F. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lipca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku spółka zarzuciła na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a., polegające na naruszeniu przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, tj.:

1. art. 133 § 1 p.p.s.a. przez wyprowadzenie przez sąd oceny prawnej na gruncie faktów niewynikaiacych z akt sprawy polegające na uznaniu, że poziom wynagrodzenia pracowników spółki w Polsce w stosunku do wynagrodzenia pozostałych jej pracowników wynika z kluczowego znaczenia prac wykonywanych przez te osoby,

2. art. 141 § 4 p.p.s.a. przez nieprawidłowe uzasadnienie zaskarżonego wyroku, polegające na:

- przyjęciu przez Sąd stanu faktycznego sprawy odbiegającego od okoliczności przedstawionych przez spółkę we wniosku o wydanie Interpretacji, co do zbieżności przedmiotu działalności spółki na terytorium Polski z przedmiotem jej działalności jako całości,

- całkowitym pominięciu argumentacji Spółki przedstawionej we wniesionej skardze, a uzasadniającej brak możliwości uznania, że Spółka prowadziła w Polsce swoją działalność.

3. art. 151 p.p.s.a. przez jego zastosowanie i niezasadne oddalenie skargi wniesionej do Sądu oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. przez jego niezastosowanie i niezasadne nieuwzględnienie tej skargi, pomimo naruszenia przez organ przy wydaniu interpretacji art. 14c § 1, art. 14c § 2, art. 14h w zw. z art. 121 § 1 o.p. polegające na:

- zignorowaniu faktu związania organu treścią wniosku -z opisu stanu faktycznego sprawy wynika wprost, że przedmiotem działalności spółki w żadnym wypadku nie jest przetwórstwo mięsa, tylko tzw. konfekcjonowanie wyrobów mięsnych oraz wędliniarskich do sprzedaży detalicznej,

- zaniechaniu przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia zajętego stanowiska na skutek pominięcia konieczności przyporządkowania stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę pod stosowane przepisy prawa,

- braku odniesienia się do istotnych argumentów podniesionych przez skarżącą

w złożonym wniosku.

Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1. naruszenie art. 5 ust. 1 w zw. z ust. 4 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »