NSA. Jak opodatkować nieodpłatną rentę?

Jeżeli renta ustanowiona jest w pieniądzu, jej wartość odpowiada sumie nominalnych kwot okresowych wypłat, a podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli renta ustanowiona jest w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku, możliwa zmienność cen tych rzeczy w czasie wykonywania umowy renty może prowadzić do zmiany jej wartości wyrażonej w pieniądzu. Uniemożliwia to ustalenie wartości renty w chwili powstania obowiązku podatkowego i uzasadnia ustalanie tej wartości w miarę wykonywania świadczeń, na podstawie art. 12 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatniczka zadeklarowała nabycie na podstawie umowy renty środków pieniężnych w kwocie 28 800 zł, płatnych od dnia 6.05.2019 r. do dnia 5.05.2022 r. w kwotach po 800 zł miesięcznie. Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił podatniczce zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn w kwocie 3546 zł. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzję tę utrzymał w mocy, stwierdzając, że ponieważ umowa renty została zawarta pomiędzy osobami zamieszkującymi pod tym samym adresem, będzie wykonywana w Polsce i tu też podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W skardze na ww. decyzję podatniczka zarzuciła naruszenie art. 187 ustawy - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) oraz art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.), podnosząc, że ze względu na stałe miejsce jej zamieszkania poza granicami Polski nabycie przez nią praw majątkowych w Polsce nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że renta jest świadczeniem okresowym, polegającym na stałym dawaniu pewnej ilości pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w określonych, powtarzających się odstępach czasu. Skoro zatem umowa renty nie stanowi świadczenia z góry określonego co do wysokości, dla określenia podstawy opodatkowania zastosowanie znajduje art. 12 u.p.s.d. i winna być ona ustalana w miarę wykonywania świadczeń; organy podatkowe nie były więc uprawnione do przyjęcia jako podstawy opodatkowania wysokości świadczeń za cały okres. Ponieważ świadczenie rentowe podatniczki ma być wpłacane na jej rachunek bankowy, prowadzony w walucie polskiej lub do rąk własnych, a podatniczka mieszka w Polsce, gdyż taki adres wskazała w umowie renty, umowa ta będzie wykonywane w Polsce, co uzasadnia opodatkowanie w Polsce uzyskanego przez nią prawa majątkowego - chyba, że część rat świadczenia zostanie wypłacona poza granicami kraju; organy podatkowe powinny więc ustalić, czy i kiedy p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »