Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.05.2020

NSA. Interes publiczny jako podstawa wyłączenia dokumentów z akt sprawy

Pojęcie interesu publicznego wymaga, żeby kontrahent podatnika, u którego organy podatkowe przeprowadziły czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową w celu uzyskania informacji na temat transakcji dokonanych z podatnikiem, wskutek tych czynności nie został narażony na ujawnienie informacji stanowiących jego tajemnicę handlową, które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy podatnika. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrokiem z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt I SA/GD 803/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę podatnika na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku utrzymujące w mocy postanowienie tego organu, którym odmówiono mu możliwości zapoznania się z dokumentami wyłączonymi z akt sprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej wydał postanowienie wyłączające ze względu na interes publiczny, jawność informacji zawartych w przedłożonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kserokopii ewidencji sprzedaży prowadzonej przez kontrahenta podatnika, spółkę z o.o., w części dotyczącej danych podmiotów gospodarczych i osób niebędących stroną postępowania, których ujawnienie mogłyby narazić na szkodę interesy tych podmiotów.

Podatnik złożył zażalenie na ww. postanowienie wnosząc o jego uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy, poprzez umożliwienie stronie zapoznania się z przedmiotowym dokumentem. Jednak Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku utrzymał w mocy to postanowienie. Organ podatkowy uznał, że odmowa umożliwienia stronie zapoznania się z wyłączonym z akt sprawy dokumentem obejmującym dane osobowe i ekonomiczne podmiotów nie będących stroną postępowania jest odmową leżącą w interesie publicznym.

Sprawa trafiła do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podatnik nadal utrzymywał, że odmowa umożliwienia mu zapoznania się z przedmiotowym dokumentem była bezzasadna. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu skargi, wyłączenie jawności informacji zawartych w przedłożonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dokumentacji nastąpiło na etapie postępowania odwoławczego. Znaczna część dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy została natomiast zgromadzona w trakcie czynności sprawdzających, co zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych jest niedopuszczalne. Powołując się na stanowisko wyrażone w orzecznictwie podatnik wskazał, że w trybie czynności sprawdzających lub pisemnych wystąpień do kontrahentów o udzielenie informacji na temat przebiegu transakcji badanych przez organ podatkowy, nie może być gromadzona większość materiału dowodowego na potrzeby kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Zdaniem podatnika w postanowieniu wydanym na podstawie art. 179 § 2 Ordynacji podatkowej organ powinien był wskazać konkretne okoliczności uzasadniające odmowę możliwości zap...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »