Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.09.2015

NSA. Czy parking podziemny jest budynkiem?

Z uzasadnienia: Parking (garaż) stanowi - jako najniższa kondygnacja - część budynku, a jego powierzchnia użytkowa, powinna zostać zaliczona do podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Pojęcia przegrody budowlanej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie można zawężać do ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią również takie elementy struktury budynku, jak np. filary, słupy czy kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą pełnić tę samą funkcję co ściana, i które strukturalnie wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia del. NSA Anna Maria Świderska, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. sp. z o.o. z siedzibą w M. (dawniej: S. & S. sp. z o.o. w M.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 1820/12 w sprawie ze skargi S. & S. sp. z o.o. w M. na interpretację indywidualną Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 5 września 2012 r. nr PIO.3201.2.IP.2012 w przedmiocie podatku od nieruchomości:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) oddala skargę,
3) zasądza od S. sp. z o.o. z siedzibą w M. na rzecz Wójta Gminy Wielka Wieś kwotę 220 (słownie: dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 12 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1820/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę S. Sp. z o.o. w M/ i uchylił interpretację indywidualną W. z 5 września 2012 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Spółka podała, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której w 2007 r. wybudowała budynek biurowo - usługowy z halą magazynową i parkingiem. Nad stropem parkingu - na wyższej kondygnacji całego obiektu, wybudowane zostały pomieszczenia biurowo - magazynowe. Poza parkingiem, na tym samym poziomie, znajdowały się także pomieszczenia użytkowe, osłonięte ścianami z każdej strony. Dostęp do parkingu pozostawał otwarty z uwagi na brak części przegród budowlanych wydzielających go z przestrzeni. Z pozostałych stron, parking był osłonięty przegrodami budowlanymi stanowiącymi ściany całego budynku biurowo- usługowego i hali. Spółka podała, że na mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 listopada 2007 r. uzyskała pozwolenie na użytkowanie, w którym określono powierzchnię parkingu jako część powierzchni użytkowej budynku. W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny, Spółka sformułowała pytanie: czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia wydania interpretacji, niewydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych powierzchnia parkingu w obrębie budynku, spełniała definicję powierzchni użytkowej w rozumieniu prawa budowlanego? Zdaniem Spółki, powierzchnia parkingu nie mogła zostać zaliczona do podstawy opodatkowania. Wydzielenie z przestrzeni przegrodami budowlanymi musi mieć miejsce ze wszystkich stron, a brak przegrody budowlanej choćby z jednej strony, uniemożliwiał uznanie parkingu za powierzchnię użytkową.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 5 września 2012 r. W. uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu, parking podziemny znajdujący się w bryle budynku biurowo - usługowego z halą magazynową należało opodatkować w całości jako budynek w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 ze zm., dalej: u.p.o.l.), ponieważ powierzchnia parkingu podziemnego mieściła się w definicji powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części. Opisany parking spełniał kryteria budynku w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2) w zw. z art. 1 a ust.1 pkt 1) u.p.o.l. - będąc częścią tego budynku. Brak ścian (przegród budowlanych) z jednej lub dwóch stron, nie pozbawiał takiego obiektu charakteru budynku. Organ wskazał, że powierzchnia użytkowa garażu podziemnego winna być wykazana przez Spółkę w składanej deklaracji na podatek od nieruchomości, jako powierzchnia użytkowa budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po uprzednim wezwaniu organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa i podtrzymaniu przez niego stanowiska zajętego w interpretacji, Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zarzucając organowi podatkowemu naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, polegające na błędnej wykładni art. 1a ust. 1 pkt 1) u.p.o.l. oraz art. 1a ust. 1 pkt 5) tej ustawy.

Uwzględniając skargę na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że aby zaliczyć powierzchnię naziemnego parkingu do ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »