Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.10.2015

Nowe regulacje dotyczące KRS budzą wątpliwości

Interpelacja nr 34565 do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowny Panie Ministrze,

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28 listopada 2014 r. Celem przyświecającym tej nowelizacji było zapewnienie wiarygodności rejestrom prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Kontrowersje wielu przedstawicieli biznesu, jak i prawników, budzi wprowadzenie nowego postępowania o rozwiązanie i wykreślenie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, które to postępowanie ma być prowadzone z urzędu przez sąd rejestrowy. Jednym z przykładów jest nowy art. 25 a ust. 1 ustawy o KRS, który przewiduje, iż: „Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.”. W ocenie części opiniujących przepisy te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmu prowadzącego do nadużyć i przymuszania podmiotów rejestrowych do realizacji wymogów sądu rejestrowego.

Podobne zastrzeżenia budzi obowiązek wszczęcia postępowania o rozwiązanie w sytuacji, gdy wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu. Powoduje to, iż sąd rejestrowy może w praktyce dojść do przekonania, iż wszczęcie postępowania przymuszającego jest bezcelowe, a w konsekwencji wszcząć postępowanie o rozwiązanie podmiotu rejestrowego.

Również i dalsza część nowelizacji może budzić poważne wątpliwości. Z jednej bowiem strony art. 25 a ust. 2 ustawy o KRS wskazuje, iż w toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy powinien zbadać, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność i dopiero w razie ustalenia, że tak nie jest, można wykreślić taki podmiot z rejestru (art. 25 d). Pamiętać jednak należy, iż art. 25 e ust. 1 ustawy o KRS stanowi, że Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia. Skarb Państwa ponosi jednak odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru jedynie z nabytego mienia.

Wobec tej regulacji od samego początku formułowano zarzut niezgodności art. 25e Ustawy o KRS z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który przecież stanowi, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Jeszcze więcej kontrowersji wzbudza zapis, iż roszczenia wierzycieli oraz osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. Wreszcie, nawet jeżeli przed nabyciem mienia przez Skarb Państwa wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi wykreślonemu z rejestru, roszczenie stwierdzone w tym tytule wygasa, jeżeli wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

Kolejno art. 3 ustawy nowelizującej stanowi, iż podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. Z tym też dniem Skarb Państwa ma nabyć nieodpłatnie z mocy prawa mienie wskazanych podmiotów. Skarb Państwa będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania tych podmiotów jedynie z nabytego mienia. W tym przypadku prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru. Również i te przepisy są krytykowane jako niezgodne z Konstytucją RP

Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem do Pana Ministra:

  1. Czy podziela stanowisko o niekonstytucyjności wskazanych przepisów ustawy o KRS z dnia 28 listopada 2014 r.?
  2. Czy znane są już przypadki wszczęcia postępowania z urzędu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, do których mogło dojść po dniu 30 czerwca 2015 r.?

Poseł Iwona Kozłowska

Odpowiedź na interpelację nr 34565 w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację pani poseł Iwony Kozłowskiej nr 34565 dotyczącej ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r. poz. 1924) uprzejmie wyjaśniam.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że nowy rodzaj postępowania wprowadzony powołaną powyżej ustawą, a to postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, stanowi „mechanizm prowadzący do nadużyć”.

Wręcz przeciwnie, postępowanie to, skutkujące wykreśleniem z rejestru podmiotów już niedziałają...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »