Nocleg ze śniadaniem stanowi usługę kompleksową

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność obejmującą usługi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca świadczy usługi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewnętrznych oraz na rzecz osób będących gośćmi gościńca. Usługi noclegowe są sprzedawane łącznie ze śniadaniem jako usługa złożona. Czy świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługą kompleksową należy opodatkować stawką 8% VAT jako całość i wykazać na fakturze jako usługę noclegową według stawki VAT - 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 maja 2019 r. (data wpływu 24 maja 2019 r.), uzupełnionym pismem z 11 lipca 2019 r. (data wpływu 17 lipca 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania świadczonej usługi noclegowej wraz ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługi kompleksowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2019 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania świadczonej usługi noclegowej wraz ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługi kompleksowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 lipca 2019 r. (data wpływu 17 lipca 2019 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 lipca 2019 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.318.2019.1.KO.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem G położonego w R i prowadzi w nim działalność gospodarczą obejmującą usługi noclegowe i gastronomiczne, jako jedno ze źródeł uzyskania przychodu. Wnioskodawca wystawia faktury na usługi noclegowe (8%) i gastronomiczne (8% i 23%). W restauracji Wnioskodawca świadczy usługi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewnętrznych oraz na rzecz osób będących gośćmi gościńca. Usługi noclegowe są sprzedawane łącznie ze śniadaniem jako usługa złożona i opodatkowane według stawki 8% podatku VAT (zgodnie z PKWiU 55.90.19.0 - Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane - 8% i PKWiU 56.10 - 8% usługi gastronomiczne). Wnioskodawca na fakturze VAT wykazuje w takiej sytuacji usługę noclegową 55 90.19.0 ze stawką 8%.

W celu zapewnienia bardziej urozmaiconej obsługi swoich klientów, Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres oferowanych usług o świadczenie kompleksowych usług hotelarskich. Obejmować one będą oferowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem obejmującym śniadania oraz obiadokolacje. Przy czym takie wyżywienie będzie dostępne w prowadzonej przez Wnioskodawcę restauracji (zlokalizowanej w tym samym obiekcie, w którym są świadczone usługi noclegowe) wyłącznie dla osób korzystających z usług noclegowych. Inni goście restauracji (nie korzystających z usług noclegowych) nie będą mieli możliwości odrębnego zakupu obiadokolacji. Takie kompleksowe usługi hotelarskie będą stanowiły odrębną kategorię w cenniku usług oferowanych przez Wnioskodawcę. W takim przypadku w cenniku znajdą się dwie opcje usługi hotelarskiej dwóch różnych cenach:

 1. pierwsza opcja, w której usługa hotelarska sprzedawana będzie łącznie ze śniadaniem (jak dotychczas),
 2. druga opcja, w której usługa hotelarska będzie sprzedawana jako łączna usługa pobytu, łącznie ze śniadaniem i obiadokolacją, a wówczas cena takiej usługi jest wyższa od opcji pierwszej.

W żadnym przypadku świadczenia usług kompleksowych nie będą świadczone usługi gastronomiczne, czy też towary o wyższej, czyli podstawowej stawce podatku VAT (takie jak np. alkohol). Tak więc wszystkie usługi objęte usługą kompleksową będą objęte tą samą (obniżoną) stawką VAT w wysokości 8%. W przypadku sprzedaży usług i towarów o innej stawce VAT (takie jak alkohol) będą one odrębnie wyszczególnione, w odrębnej pozycji z podaniem właściwej (w tym przypadku 23%) stawki podatku VAT.

Pismem z 11 lipca 2019 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy następująco:

Wnioskodawca jest właścicielem G położonego w R i prowadzi w nim działalność gospodarczą obejmującą usługi noclegowe i gastronomiczne, jako jedno ze źródeł uzyskania przychodu. Wnioskodawca wystawia faktury na usługi noclegowe (opodatkowane 8% VAT) i gastronomiczne (8% i 23% VAT). W restauracji Wnioskodawca świadczy usługi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewnętrznych oraz na rzecz osób będących gośćmi gościńca. Usługi noclegowe są sprzedawane łącznie ze śniadaniem jako usługa złożona i opodatkowane według stawki 8% podatku VAT (zgodnie z PKWiU 55.90.19.0 - Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane - 8% i PKWiU 56.10 - 8% usługi gastronomiczne). Wnioskodawca na fakturze VAT wykazuje w takiej sytuacji usługę noclegową 55.90.19.0 ze stawką 8%.

W celu zapewnienia bardziej urozmaiconej obsługi swoich klientów, Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres oferowanych usług o świadczenie kompleksowych usług hotelarskich. Obejmować one będą oferowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem obejmującym śniadania oraz obiadokolacje. Przy czym takie wyżywienie będzie dostępne w prowadzonej przez Wnioskodawcę restauracji (zlokalizowanej w tym samym obiekcie, w którym są świadczone usługi noclegowe) wyłącznie dla osób korzystających z usług noclegowych. Inni goście restauracji (nie korzystających z usług noclegowych) nie będą mieli możliwości odrębnego zakupu obiadokolacji. Takie kompleksowe usługi hotelarskie będą stanowiły odrębną kategorię w cenniku usług oferowanych przez Wnioskodawcę. W takim przypadku w cenniku znajdą się dwie opcje usługi hotelarskiej o dwóch różnych cenach:

 1. pierwsza opcja, w której usługa hotelarska sprzedawana będzie łącznie ze śniadaniem (jak dotychczas),
 2. druga opcja, w której usługa hotelarska będzie sprzedawana jako łączna usługa pobytu, łącznie ze śniadaniem i obiadokolacją, a wówczas cena takiej usługi jest wyższa od opcji pierwszej. Usługa kompleksowa będzie świadczona w całości jako usługa noclegowa o symbolu PKWiU 55.90.19.0 i nie będzie w jej ramach wyodrębnionej usługi gastronomicznej (która gdyby była świadczona odrębnie oznaczona byłaby symbolem PKWiU 56.10.11.0).

W żadnym przypadku świadczenia usług kompleksowych nie będą świadczone w ich ramach usługi gastronomiczne czy też towary o wyższej, czyli podstawowej stawce podatku VAT. Oznacza to, że świadczenie usługi kompleksowej nie będzie obejmowało sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT (o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT).

Tak więc wszystkie usługi objęte usługą kompleksową będą objęte tą samą (obniżoną) stawką VAT w wysokości 8%. W przypadku sprzedaży usług i towarów o innej stawce VAT (takich jak np. alkohol) nie będą one ujęte w usłudze kompleksowej, lecz będą odrębnie wyszczególnione, w odrębnej pozycji z podaniem właściwej (w tym przypadku 23%) stawki podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 11 lipca 2019 r.):

Czy świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługą kompleksową należy opodatkować stawką podatku 8% VAT jako całość i wykazać na fakturze jako usługę noclegową 55.90.19.0 według stawki VAT - 8%?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 11 lipca 2019 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji świadczone będą usługi kompleksowe, w których wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja) stanowią jedynie uzupełnienie usługi noclegowej będącej usługą podstawową, główną i mają w stosunku do tej usługi charakter suplementarny. Zdaniem Wnioskodawcy należy wykazać i opodatkować całość według stawki 8% podatku VAT jako usługę w zakresie zakwaterowania. Nocleg, śniadanie i obiadokolacja co prawda stanowi usługę złożoną, ale usługę złożoną można opodatkować jedną stawką podatku i nie ma potrzeby rozbijania jej na fakturze na poszczególne usługi. Usługę złożoną można opodatkować według stawki właściwej dla najdroższego kosztu składowego, co w przypadku Wnioskodawcy stanowi nocleg. W konsekwencji usługa złożona winna być opodatkowana według przepisów dotyczących usług noclegowych tj. według stawki 8% stawki podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo świadczyć usługę kompleksową obejmującą usługi noclegowe i uzupełniające ją usługi gastronomiczne i wyszczególniać ją jako jedną pozycję na fakturze z jedną stawką VAT (8%) jak dla usługi podstawowej (usług noclegowych). Wynika to z tego, że taka usługa kompleksowa stanowi rozszerzenie podstawowej usługi noclegowej, jest dostępna jedynie w pakiecie, a usługi dodatkowe (gastronomiczne) mają charakter uzupełniający usługę podstawową. Liczy się cel świadczenia, który musi wynikać z zawartej między stronami umowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%. z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 pod poz. 163 wymienione są usługi związane z zakwaterowaniem o symbolu PKWiU 55. We wniosku Wnioskodawca wskazał, że wykonuje usługi noclegowe o symbolu PKWiU 55.90.19.0. „Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Należy zauważyć, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług Sekcja H - Usługi Moteli i Restauracji Dział 55 obejmuje m.in. usługi noclegowe i usługi towarzyszące wliczone w cenę rachunku za nocleg.

W związku z tym należy stwierdzić, iż usługi gastronomiczne świadczone gościom w ramach restauracji w tym samym obiekcie stanowią usługę towarzyszącą, o ile są świadczone jako część składowa usługi noclegowej oraz wliczone do rachunku za nocleg. Tak więc, o świadczeniu złożonym można mówić, gdy istnieje funkcjonalny związek pomiędzy poszczególnymi elementami świadczenia na tyle ścisły, by nie można było wydzielić z tego świadczenia jego poszczególnych elementów i potraktować ich jako świadczeń odrębnych.

W takiej sytuacji usługa gastronomiczna stanowi integralną część usługi noclegowej. Zarówno usługa noclegowa, jak i usługa gastronomiczna w tym przypadku będą opodatkowane tą samą stawką podatku VAT - 8%, gdyż nie będą obejmowały usług czy towarów o innej (podstawowej, czyli wyższej - 23%) stawce podatku, takich jak np. alkohol. To z kolei oznacza, iż całość usługi może być opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

W przypadku, gdy usługi dodatkowe np. gastronomiczne świadczone są za dodatkową odpłatnością, ale jedynie dla zapewnienia większego komfortu gości nie pobiera się należności w momencie ich konsumpcji, lecz sumuje się te kwoty i obciąża daną osobę w momencie wystawienia faktury za nocleg, wówczas usługi gastronomiczne winny być wymienione w osobnej pozycji faktury i będą one opodatkowane właściwą dla nich stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym, wydając przedmiotową interpretację, Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania, jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja, nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ww. ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »