Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

21.10.2015

Nocleg współfinansowany przez pracodawcę a składki ZUS pracownika

Wartość świadczenia z tytułu udostępnienia pracownikom miejsca noclegowego lub hotelu po cenie niższej niż cena rynkowa nie jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a zatem należy ją uwzględnić w podstawie wymiaru składek na te ubezpieczenia. Wartość noclegu będzie podlegać uwzględnieniu także w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 17 marca 2015
Znak: DI/100000/43/241/2015/

DECYZJA NR 113.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 121), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w ... z dnia 19 lutego 2015 r., złożonym w dniu 24 lutego 2015 r., dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości noclegów w hotelach w części finansowanych przez pracodawcę swoim pracownikom.

UZASADNIENIE

Dnia 24 lutego 2015 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 19 lutego 2015 r. złożony przez przedsiębiorcę ... Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić do obowiązującego w spółce regulaminu zapis, zgodnie z którym pracownicy będą uprawnieni do zakupu noclegów w hotelach znajdujących się na obszarze wskazanym w umowie o pracę jako miejsce pracy. Możliwość nabycia noclegu w hotelu po preferencyjnej cenie będzie dotyczyć pracowników zatrudnionych na stanowisku handlowców. Z regulaminu wynagradzania będzie wynikać, że z tytułu powyższych świadczeń spółki na rzecz pracownika, pracownik będzie ponosił odpłatność w kwocie niższej niż cena detaliczna. Będą przewidziane trzy możliwości regulowania kosztów noclegów:

  1. przy wykorzystaniu karty służbowej. W takim przypadku koszty te będą pokrywane początkowo przez spółkę. Spółka będzie następnie obciążać pracownika kosztem noclegu w kwocie niższej niż detaliczna;
  2. ze środków spółki przekazanych pracownikom w formie zaliczki. W takim przypadku w momencie rozliczania zaliczki pracownik będzie zobowiązany do zwrotu spółce opłaty za nocleg, co do której poniesienia zobowiązany będzie na podstawie regulaminu;
  3. z prywatnych środków pracowników. W takim przypadku spółka będzie dokonywać pracownikom zwrotu różnicy pomiędzy wartością nabytych noclegów, a odpłatnością co do której poniesienia zobowiązany będzie pracownik na podstawie regulaminu.

Z uwagi na to, że cena nabycia noclegów, jest niższa niż detaliczna, spółka będzie ustalać kwotę korzyści materialnej (przychodu), którą pracownik uzyskuje z tytułu świadczenia częściowo nieodpłatnego. Przychód uzyskany przez pracownika będzie opodatkowany w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Wątpliwości Spółki budzi to, czy spółka jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w momencie wprowadzenia do obowiązującego w spółce regulaminu zapisów powinna odprowadzać składki na te ubezpieczenia od wskazanej powyżej wartości przychodu, który pracownik uzyskuje w związku z zakupem noclegów po cenie niższej niż detaliczna cena usługi.

We własnym stanowisku w sprawie przedsiębiorca wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT z tytułu m.in. zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.). Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy PIT, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 2. Jednocześnie, w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia wskazano, że podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody stanowiące korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, że podstawy wymiaru składek nie stanowią te przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które: 1) wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu; 2) przybierają postać niepieniężną (tj. formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi), 3) dotyczą zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Przy czym, jak argumentuje dalej wnioskodawca, w literaturze przedmiotu wskazuje się, że powyższe wyłączenie z osk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »