Niższy VAT na usługi kosmetyczne?

Branża beauty opracowała i przedstawiła rządowi rozwiązania, które mają zniwelować choć część skutków przestoju wywołanego pandemią. Zostały one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysięcznym gronie specjalistów tej branży. Obniżenie stawki VAT do 8 proc. na usługi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obniżenie stawki VAT przełoży się bezpośrednio na płynność finansową 15 proc. przedsiębiorstw beauty. Długoterminowo ten krok pozwoli ochronić nawet 45 tys. miejsc pracy - uważają specjaliści tej branży.

Interpelacja nr 8347 do ministra finansów, ministra rozwoju w sprawie obniżenia do 8 proc. stawki VAT na usługi kosmetyczne

Branża beauty opracowała i przedstawiła rządowi rozwiązania, które mają zniwelować choć część skutków przestoju wywołanego pandemią. Zostały one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysięcznym gronie specjalistów tej branży.

Obniżenie stawki VAT do 8 proc. na usługi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych.

Obniżenie stawki VAT do 8 proc. na usługi kosmetyczne przełoży się bezpośrednio na płynność finansową 15 proc. przedsiębiorstw beauty. Długoterminowo ten krok pozwoli ochronić nawet 45 tys. miejsc pracy - uważają specjaliści tej branży.

Dodatkowym postulatem jest dofinansowanie 50 proc. nakładów na środki higieniczne, ochronne i dezynfekcyjne - w postaci odliczenia od podatku (karty podatkowej, ryczałtu, podatku dochodowego) z możliwością zwrotu bądź przeksięgowania na inne zobowiązania (np. ZUS). Wzrost cen wynosi ok. 2000 proc., a zużycie środków znacznie wzrosło w związku z podwyższonym rygorem bezpieczeństwa.

Przedstawiciele Beauty Razem uważają, że na wsparcie branży mogłaby zostać przeniesiona część środków z proponowanego przez rząd bonu turystycznego. Ich zdaniem, rozwiązania proponowane w ramach tzw. tarczy beauty wpłyną pozytywnie nie tylko na branżę, ale także na pozostałe sektory - ponieważ 300 tys. osób związanych z branżą fryzjersko-kosmetyczną, to także konsumenci.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy rząd zamierza obniżyć do 8 proc. stawki VAT na usługi kosmetyczne?

Posłowie:
Krystyna Sibińska, Maria Małgorzata Janyska, Zofia Czernow, Jarosław Urbaniak, Elżbieta Gapińska

24 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 8347 w sprawie obniżenia do 8 proc. stawki VAT na usługi kosmetyczne

Szanowna Pani Marszałek,

nawiązując do interpelacji nr 8347 posłów na Sejm RP Krystyny Sibińskiej, Marii Małgorzaty Janyska, Zofii Czernow, Jarosława Urbaniaka i Elżbiety Gapińskiej w sprawie obniżenia do 8 proc. stawki VAT na usługi kosmetyczne , uprzejmie informuję.

Działania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym związanym z epidemią COVID-19, w tym pomoc ze strony państwa dla polskiej gospodarki, dokonywane są kompleksowo w ramach pakietu rozwiązań systemowych składających się na tzw. tarczę antykryzysową, której jednym z elementów jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1. Ustawa ta zawiera szereg rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym również nakierowanych na ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej pracodawców.

Odnosząc się do zawartego w interpelacji postulatu obniżenia stawki VAT do poziomu 8% na usługi kosmetyczne wskazania wymaga, że przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej, a Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania acquis communautaire. W odniesieniu do podatku od towarów i usług oznacza to przestrzeganie postanowień przede wszystkim dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej „dyrektywa VAT2”, oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego podatku od wartości dodanej.

Objęcie prawa krajowego w zakresie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązkiem harmonizacji z prawem unijnym powoduje, iż Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie UE, nie posiada nieograniczonej swobody kreowania własnych rozwiązań w tym przedmiocie.

W konsekwencji polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, zawarte w ustawie o VAT3 oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, powinny być zgodne z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi podatku od wartości dodanej.

Dyrektywa VAT nakreśla zasady funkcjonowania systemu VAT wskazując m.in. podmioty uznawane za podatników, zakres przedmiotowy opodatkowania tym podatkiem, uniemożliwia ona również państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku.

Przepisy dyrektywy VAT nie przewidują możliwości obniżenia stawki VAT na usługi kosmetyczne.

Wsp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »