Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

06.09.2017

NIP dla spółki cywilnej

Pytanie: Spółka Wnioskodawcy może na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przystąpić do spółki cywilnej, jako jej wspólnik (spółka cywilna os. prawnych). Spółka taka nie będzie samodzielnie zatrudniała pracowników, nie będzie płatnikiem VAT (w tym ze względu na wykonywanie usług zwolnionych podmiotowo z tego podatku/ze względu na sprzedaż usług generujących wartość nieprzekraczającą limitów określonych w art. 113 ustawy o VAT). Spółka nie będzie również samodzielnym podatnikiem lub płatnikiem innego podatku. Czy spółka będzie zobowiązana do posiadania NIP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Wnioskodawcy może na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przystąpić do spółki cywilnej, jako jej wspólnik (spółka cywilna os. prawnych). Będzie to nowy podmiot, w przypadku konieczności zawiązania konsorcjum w formie spółki cywilnej. Spółka taka nie będzie samodzielnie zatrudniała pracowników (nie będzie płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne), nie będzie płatnikiem podatku od towarów i usług (w tym ze względu na wykonywanie usług zwolnionych podmiotowo z tego podatku/ze względu na sprzedaż usług generujących wartość nieprzekraczającą limitów określonych w art. 113 ustawy o VAT). Spółka nie będzie również samodzielnym podatnikiem lub płatnikiem innego podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji spółka będzie zobowiązana do posiadania numeru identyfikacyjnego NIP?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opisanej sytuacji dla podmiotu – spółki cywilnej, która nie będzie płatnikiem składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie będzie płatnikiem podatku VAT, ani innego podatku, nie jest możliwe uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Na moment złożenia ewentualnego wniosku o jego nadanie Wnioskodawca (wspólnicy spółki) przewidują, że spółka ta nie będzie w kręgu podmiotów zobowiązanych do jego posiadania na podstawie art. 2.1, 2.2 i 2.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, a zatem wnioskowanie o jego nadanie jest bezprzedmiotowe. Spółka cywilna nie będzie płatnikiem, ani podatnikiem. Dopiero wraz z wystąpieniem zdarzenia powodującego znalezienie się spółki w kręgu podmiotów zobowiązanych do jego posiadania na podstawie ww. przepisów, obowiązkiem wspólników spółki będzie wystąpienie o nadanie spółce takiego identyfikatora (np. zatrudnienie pracowników lub dla celów zarejestrowania spółki jako czynnego płatnika podatku VAT). Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z orzecznictwem (np. wyrok NSA sygn. II FSK 2375/12 z dnia 12 kwietnia 2013 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Spółka cywilna jest instytucją prawa cywilnego, uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem (art. 860 § 2 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Jak wynika z powyższych przepisów, zawarcie umowy spółki prowadzi do powstania trwałego stosunku o charakterze obligacyjnym pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, najczęściej zysku, przez prowadzenie działalności gospodarczej.

Tym samym spółka cywilna jest niczym innym jak umową prawa cywilnego podobną do innych umów. Tym samym nie można umowie spółki cywilnej nadawać podmiotowości. Umowa nie może zaciągać zobowiązań, być stroną innej umowy, prowadzić działalności. W związku z tym, iż umowa spółki cywilnej nie posiada podmiotowości ustawodawca nie nadał jej osobowości prawnej. Stroną czynności cywilnoprawnych są wyłącznie wspólnicy spółki.

Brak podmiotowości prawnej nie stoi jednak na przeszkodzie w traktowaniu przez odrębne przepisy spółki cywilnej jako podmiotu uregulowanych w nich stosunków prawnych.

Regulacją uznającą spółkę cywilną za podmiot jest ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 869).

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »