Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.04.2013

Niezapłacone zobowiązania a korekta kosztów uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w wypadku nieuregulowania zobowiązań należnych a powstałych przed dniem połączenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2013 r. (data wpływu 11 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w wypadku nieuregulowania zobowiązań wobec spółki przejmowanej powstałych przed dniem połączenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z połączeniem spółek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („A „Spółka”) oraz A („A „Spółka Przejmowana”) należą do grupy kapitałowej. W związku z faktem, iż zakresy działalności spółek częściowo się pokrywają w celu zracjonalizowania i uproszczenia struktury grupy została podjęta decyzja o połączeniu tych spółek.
Połączenie zostanie przeprowadzone w ten sposób, że Spółka przejmie A na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Połączenie spółek planowane jest w trakcie 2013 r.
W ramach prowadzonej przez Spółkę i A działalności dokonują między sobą transakcji skutkujących powstaniem przychodu po jednej stronie i kosztów uzyskania przychodu po drugiej.
Znowelizowane od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisy ustawy CIT wprowadzają obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji gdy w określonych terminach wynikających z art. 15b ustawy CIT wydatki zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów nie zostaną uregulowane. Wraz z dniem połączenia A na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej stanie się sukcesorem wszystkich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, A wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, w tym stanie się z mocy prawa stroną umów zawartych przed dniem połączeń przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w wypadku nieuregulowania zobowiązań należnych A od A powstałych przed dniem połączenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia...
  2. Czy Spółka jako następca prawny A będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów wykazanych przez A z tytułu transakcji z A w wypadku nieuregulowania zobowiązań należnych A od A powstałych przed dniem połączenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 2 wniosku zostanie wydana odrębna interpretacja.
Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie On zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa w art. 15b ustawy CIT z tytułu nieuregulowania w określonych terminach należności na rzecz Spółki Przejmowanej, dla których termin do dokonania korekty upłynie po dniu połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.
Stosownie do art. 15b ust. 1 i 2 ustawy CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.
W ocenie Spółki w przypadku połączenia spółek przepis art. 15b ustawy CIT nie będzie miał zastosowania.
Zdaniem Spółki z dniem połączenia A na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki A . Oznacza to, że A stanie się również równocześnie wierzycielem i dłużnikiem dla samego siebie z tytułu wcześniejszych należności od Spółki.
W ocenie Spółki powyższa sytuacja doprowadzi do wygaśnięcia zobowiązania Spółki wobec A i zobowiązań A wobec Spółki wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu (AFP) praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika.
Tym samym dojdzie do wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego bez zaspokojenia wierzyciela, jednakże bez winy dłużnika.
W sytuacji tej nie dochodzi ani do umorzenia zobowiązania ani do braku uregulowania zobowiązania w rozumieniu art. 15b ustawy CIT.
Za neutralnością podatkową wygaśnięcia zobowiązania w wyniku połączenia spółek opowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2012 r. (sygn.: ITPB3/423-115b/12/AM) oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2012 r. (sygn.:ITPB3/423-126/10/MT).
W opinii Spółki oznacza to, że wygaśnięcie zobowiązania z mocy prawa będzie dla Spółki zdarzeniem neutralnym podatkowo i nie będzie się wiązało z obowiązkiem dokon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »