JESTEŚ W STREFIE

Nieruchomości i podatki (6) Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub darowizny

Kolejną omawianą formą nabycia prawa własności nieruchomości jest dziedziczenie, którego zasady zostały określone w Kodeksie cywilnym. Zajmiemy się w tej lekcji również nabyciem nieruchomości w drodze darowizny.

Zgodnie z art. 922 § 1 KC prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Jak natomiast wynika z art. 924 KC spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Istotny jest także art. 925 KC, który podaje, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Powyższe oznacza, że w przypadku dziedziczenia momentem nabycia nieruchomości jest dzień śmierci spadkodawcy.Data ta jest jednocześnie dniem nabycia nieruchomości. 

Na skutek nowelizacji przepisów, od 1 stycznia 2019r. wprowadzono do ustawy PIT szczególne rozwiązania w zakresie ustalania momentu nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia. Otóż zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 5 ustawy PIT, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

To korzystna dla podatników zmiana przepisów - w obecnym stanie prawnym moment nabycia nieruchomości wyznacza dzień jej nabycia przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę (jak było do momentu zmiany). Powoduje to, że w wielu przypadkach obowiązek zapłaty podatku przy sprzedaży nieruchomości nie powstanie, ponieważ przeważnie od końca roku kalendarzowego w którym to spadkodawca nabył nieruchomość upływa więcej niż 5 lat.

Do wyliczenia 5-letniego okresu, od którego uzależnione jest opodatkowanie sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku, wliczany jest zatem nie tylko okres posiadania nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkobiercę, który dokonuje sprzedaży, ale także okres posiadania nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkodawcę.

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?