JESTEŚ W STREFIE

Nieruchomości i podatki (5) Moment nabycia nieruchomości w drodze zamiany

Pojęcie „nabycia” odnosi się do wszystkich potencjalnych możliwości przeniesienia własności i nie ogranicza się wyłącznie do zakupu nieruchomości. W rezultacie takim nabyciem będzie również uzyskanie nieruchomości w drodze zamiany.

Rozpatrując podatkowe skutki umowy zamiany w pierwszej kolejności trzeba odnieść się do regulacji Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 603 KC przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy, w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. W myśl natomiast art. 604 KC do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy  o sprzedaży.

Chociaż zamiana ma charakter niepieniężny, to jednak jest ona umową wzajemną oraz odpłatną, bowiem każda ze stron w zamian za nieruchomość przekazywaną otrzymuje na własność inną nieruchomość. Powoduje  to, że przy umowie zamiany mamy do czynienia z dwiema czynnościami. Z jednej strony dochodzi u każdej ze stron do odpłatnego zbycia nieruchomości, z drugiej natomiast każda ze stron nabywa nową nieruchomość.

Osoby fizyczne dokonujące zamiany nieruchomości często wychodzą z założenia, że skoro nie mamy w tym przypadku do czynienia z wynagrodzeniem w formie pieniężnej to taka umowa jest neutralna podatkowo. Takie założenie jest jednak błędne.

Pod wieloma względami umowa zamiany jest zbliżona do sprzedaży, co zresztą wynika bezpośrednio z treści art. 604 KC. Podstawowa różnica polega jednak na tym, że w przypadku umowy zamiany inna jest forma zapłaty, którą nie jest wartość pieniężna lecz inna nieruchomość.

Skoro zamiana powoduje przeniesienie własności nieruchomości to implikuje to określone skutki podatkowe w zakresie ustalenia momentu nabycia nieruchomości, od którego należy następnie obliczać pięcioletni okres opodatkowania odpłatnego zbycia.

W cytowanym już art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT czytamy, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?