JESTEŚ W STREFIE

Nieruchomości i podatki (2) – Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT

W poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się tematem sprzedaży domu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności w kontekście podatku PIT. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że obrót związany z nieruchomością to czynność, która w pewnych warunkach może również podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej konstrukcji podatku od towarów i usług. Przede wszystkim zastanowimy się czy przepisy ustawy VAT mają zastosowanie do podatników, którzy sprzedają swój prywatny dom i jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej.

Rozważania będą oparte głównie na definicjach podatnika oraz działalności gospodarczej zawartych w ustawie VAT. Dodatkowo będziemy opierać się na bogatym orzecznictwie sądowym oraz licznych interpretacjach podatkowych wydawanych w tym zakresie. Pozwoli to wskazać na konkretne warunki oraz okoliczności, w których sprzedaż wybudowanego domu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może zostać zakwalifikowana jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT

Na początku wskazać należy, że zobowiązanymi do zapłaty podatku VAT są wyłącznie te podmioty, które w myśl ustawy są uznawane za podatników. Jak możemy przeczytać w art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W rezultacie status podatnika podatku VAT wynika z okoliczności dokonywania danych czynności. Istotne jest zatem ustalenie, czy osoba sprzedająca nieruchomość jest podatnikiem - w rozumieniu ustawy VAT.

­Podkreślenia wymaga, że zasadniczo warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest jej realizacja przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem dokonuje czynności kwalifikowanej jako działalność gospodarcza.

Podatnikiem jest zatem podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Podobnie jak  w przypadku podatku dochodowego, również ustawa VAT, zawiera swoją własną definicję działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


ZAPAMIĘTAJ

Definicja działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT znacząco różni się od definicji zawartych w innych ustawach (np. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawie Prawo przedsiębiorców).


...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?