Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

Nazwa towaru/usługi – element obowiązkowy faktury

Elementy, jakie obowiązkowo powinna zawierać faktura, określa art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Z art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika wymóg wskazania w treści faktury nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Przepis nie określa, na ile szczegółowo należy sprecyzować nazwę towaru lub usługi w treści faktury. Nie ulega jednak wątpliwości, że zobowiązuje on do na tyle wyczerpującego określenia danych, by w sposób bezsporny można było wskazać przedmiot opodatkowania, wysokość stawki podatku, a stronom transakcji umożliwić identyfikację towaru lub usługi będących przedmiotem obrotu gospodarczego.

Przepisy nie definiują pojęcia „nazwa towaru/usługi”. Zatem zasadne jest odwołanie się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) „nazwa” oznacza „wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś”. Słownik PWN podaje, że nazwa jednostkowa to „nazwa mająca tylko jeden desygnat”, nazwa ogólna to „nazwa dotycząca pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego przedmiotu”. Pojęcie „desygnat” oznacza „przedmiot, osobę lub zjawisko, do których odnosi się dana nazwa”.

Dyrektor KIS w interpretacji z 22 maja 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.200.2017.2.AW, podkreśla:

(...) sprzedawca jest obowiązany opisać na fakturze każdy towar (usługę) i podać jego nazwę. Umieszczona na fakturze nazwa towaru (usługi) winna być zgodna z będącym przedmiotem sprzedaży towarem (usługą), a nadto powiązanie tej nazwy z ceną ma pozwolić na indywidualne określenie sprzedawanego towaru (usługi). (…) Im większy jest zakres towarów i usług w danej grupie, tym bardziej wymaga on szczegółowego określenia nazwy towaru lub usługi w celu jego prawidłowej identyfikacji. (…) usługodawca, dokumentując wyświadczoną usługę, powinien podać taką nazwę usługi, by użyta nazwa była, co do istoty zgodna z będącym przedmiotem sprzedaży świadczeniem. Nazwa usługi na fakturze powinna być tak skonstruowana, aby nabywca na tej podstawie w połączeniu z ceną mógł dokładnie określić, jakiego rodzaju usługę zakupił.

 

 

Dostawa/usługa według umowy

W publikacji Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, pod redakcją Ewy Sokołowskiej-Strug (LEX 2014) czytamy:

(...) bezpośrednio z samej faktury winno wynikać, co jest/było przedmiotem łączącej sprzedawcę i nabywcę umowy sprzedaży. Sformułowania o treści „usługa wg umowy” lub „dostawa wg umowy par. ...” nie wypełniają zaś tego obowiązku. Nie wskazują, bowiem, co jest przedmiotem wykonanego świadczenia (odwołują się jedynie do dokumentu, z którego taka informacja wynika, tego zaś za nazwę towaru/usługi uznać nie można; nazwa/ro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »