Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

08.10.2019

Niepełnosprawny kupi samochód bez PCC

Pytanie: Wnioskodawca nabył za 25 000 zł samochód. Wnioskodawca jest weteranem z orzeczoną III grupą inwalidzką - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z dyskopatią. Czy w związku z faktem, że trzecia grupa inwalidzka odpowiada stopniu niepełnosprawności lekkiemu a schorzenie zwyrodnieniowe kręgosłupa jest w „orzecznictwie cywilnym” klasyfikowane jako dysfunkcja ruchowa 05R-, to Wnioskodawca jest osobą zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych nabywając ww. pojazd na potrzeby własne czy nie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2019 r. (data wpływu 1 lipca 2019 r.), uzupełnionym 5 lipca 2019 r., 16 sierpnia 2019 r. oraz 13 września 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu samochodu przez osobę niepełnosprawną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu samochodu przez osobę niepełnosprawną. Wniosek uzupełniono 5 lipca 2019 r.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 8 sierpnia 2019 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4014.133.2019.1.MZ oraz z 30 sierpnia 2019 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4014.133.2019.2.MZ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 16 sierpnia 2019 r. i 13 września 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 19 czerwca 2019 r. nabył za 25.000,00 zł pojazd - samochód. Wnioskodawca jest weteranem z orzeczoną III grupą inwalidzką - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z dyskopatią. W związku z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywają dla potrzeb własnych auta bez podatku od czynności cywilnoprawnych.

W uzupełnieniu stanu faktycznego wniosku, które wpłynęło 16 sierpnia 2019 r., Wnioskodawca wskazał, co następuje.

 • Orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane przez Wojewódzką Komisję Lekarską Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 8 maja 2015 r., w którym stwierdzono, że inwalidztwo istnieje od: 1 stycznia 2007 r. - nadal, inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, czyni orzekanego trwale niezdolnym do służby, schorzenie skutkuje inwalidztwem w związku ze służbą w poprzednich orzeczeniach oraz że inwalidztwo jest trwałe ze względu na charakter schorzenia, zaliczając badanego do trzeciej grupy inwalidzkiej.
  Orzeczenie wydano na podstawie ustawy emerytalnej z dnia 18 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 667 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1822); Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1898); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 206 poz. 1723 zał. nr 2), i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu (poz. 866 - załącznik nr 1).
 • W dowodzie rejestracyjnym samochodu, który był kupiony 19 czerwca 2019 r. za kwotę 25.000,00 zł istnieje wpis SAMOCHÓD OSOBOWY, innymi słowy zgodnie z informacjami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym zakupiony samochód jest samochodem osobowym.
 • Samochód, który był kupiony 19 czerwca 2019 r. za kwotę 25.000,00 zł, Wnioskodawca nabył na potrzeby własne.
 • Orzeczona niepełnosprawność Wnioskodawcy jest związana ze schorzeniami narządów ruchu, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z dyskopatią L5-S1. § 55 p. l kat. C.

Natomiast w uzupełnieniu stanu faktycznego wniosku, które wpłynęło 13 września 2019 r., Wnioskodawca wskazał, co następuje.

 • Niepełnosprawność Wnioskodawcy wynika m.in. z wypadku jaki zdarzył się w dniu 11 maja 2003 r. - w związku ze służbą w Straży Granicznej i jest związana ze schorzeniami narządów ruchu, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z dyskopatią L5-S1. § 55 p. l kat. C.
 • W wyniku wypadku Rejonowa Komisja Lekarska przy Komendzie Głównej Straży Granicznej określiła procent uszczerbku na zdrowiu na 14%.
 • Następnie orzeczeniem Nr… Rejonowa Komisja Lekarska przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej Rozpoznała m.in. przewlekły zespół bólowy kręgosłupa odcinka szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego na tle zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii szyjnej oraz lędźwiowej L5-S1 - uznając Wnioskodawcę całkowicie niezdolnego do służby w Straży Granicznej.
 • Następnie Okręgowa Komisja Lekarska przy Komendzie Głównej Straży Granicznej pismem z 26 stycznia 2007 r. zaliczyła Wnioskodawcę ostatecznie do (3) trzeciej grupy inwalidzkiej w związku ze służbą.
 • Następnie Rejonowa Komisja Lekarska przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej Orzeczeniem Nr… z 21 stycznia 2010 r. rozpoznała m.in. przewlekły zespół bólowy korzeniowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego na tle zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii szyjnej - uznając, że inwalidztwo trwa nadal oraz że związek schorzenia niezdolności ze służbą pozostaje, uznając Wnioskodawcę za inwalidę i zaliczając do (3) trzeciej grupy inwalidów.
 • Następnie Okręgowa Komisja Lekarska z siedzibą w Komendzie Głównej Straży Granicznej pismem z 11 lutego 2010 r. zaliczyła Wnioskodawcę ostatecznie do (3) trzeciej grupy inwalidzkiej w związku ze służbą.
 • Następnie Komisja Lekarska podległa Ministrowi właściwemu do Spraw Wewnętrznych orzeczeniem z 8 maja 2015r. jako byłego funkcjonariusza Straży Granicznej, potwierdziła ww. schorzenia. W orzeczeniu stwierdzono, że inwalidztwo istnieje od: 1 stycznia 2007 r. - nadal, inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, czyni orzekanego trwale niezdolnym do służby, schorzenie skutkuje inwalidztwem w związku ze służbą w poprzednich orzeczeniach oraz że inwalidztwo jest trwałe ze względu na charakter schorzenia, zaliczając badanego do trzeciej grupy inwalidzkiej a orzeczona niepełnosprawność jest związana ze schorzeniami narządów ruchu, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z dyskopatią L5-S1. § 55 p. l kat. C.

Orzeczenie wydano na podstawie ustawy emerytalnej z dnia 18 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 667 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1822); Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1898); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 206 poz. 1723 zał. nr 2), i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu poz. 866 - załącznik nr 1).

Jako funkcjonariusz a następnie były funkcjonariusz Wnioskodawca stawał na wezwania Resortowych Komisji Lekarskich - według właściwości, na podstawie przepisów prawa dotyczących jego osoby, bo przed innymi komisjami nie mógł stawać.

Ze względu m.in. na różnorodne nazewnictwo stosowane do tych samych schorzeń, przez Komisje Resortowe i Komisje Cywilne Wnioskodawca wystąpił ze swoim pismem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o udzielenie mu interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu samochodu.

Wnioskodawca podkreślił, że wykazał bezspornie, dogłębnie, szczegółowo, gruntownie i dokładnie, że jego schorzenia są wynikiem służby i wypadku w Straży Granicznej o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z faktem, że trzecia grupa inwalidzka odpowiada stopniu niepełnosprawności lekkiemu a schorzenie zwyrodnieniowe kręgosłupa jest w „orzecznictwie cywilnym” klasyfikowane jako dysfunkcja ruchowa 05R-, to Wnioskodawca jest osobą zwolnioną z poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »