Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.12.2015

Nieodpłatne świadczenie usług a VAT

Pytanie podatnika: Czy opisane nieodpłatne świadczenia usług wypełniają dyspozycję art. 8 ust. 2 pkt . 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt . 1 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 października 2015 r. (skutecznie doręczono 28 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 4 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 października 2015 r. (skutecznie doręczono 28 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca ma formę prawną narodowej instytucji kultury. Do zakresu działania wnioskodawcy należy upowszechnianie wartości stanowiących kulturalną i historyczną tożsamość narodu polskiego, ukazywanie historii państwowości polskiej, propagowanie wartości artystycznych i estetycznych kultury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z polską kulturą i historią. Wnioskodawca prowadzi działalność w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 2. przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo;
 3. zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów i zabytków;
 4. inwentaryzowanie, katalogowanie i digitalizację zgromadzonych zbiorów;
 5. organizowanie wystaw stałych i czasowych, w kraju i za granicą;
 6. udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji do celów naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich;
 7. użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prowadzenie i inspirowanie działalności naukowej i popularyzatorskiej, w statutowym zakresie;
 9. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 10. prowadzenie badań archeologicznych;
 11. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 12. opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu swojej działalności;
 13. prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum;
 14. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Wnioskodawca może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności statutowej podatnika. Może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum;
 2. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
 3. usług wspomagających edukację i jej pozaszkolne formy;
 4. usług szkoleniowych;
 5. organizowania lub współorganizowania spotkań i uroczystości o charakterze państwowym, a także dyplomatycznym, społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym.

W ramach prowadzonej działalności wnioskodawca świadczy także nieodpłatnie następujące usługi:

 1. prawo do pobrania i wykorzystywania zdjęć wg ustalonego regulaminu,
 2. udostępnianie powierzchni,
 3. udostępnianie pokoi gościnnych.

Ad. 1) Zgodnie z ustanowionym przez Dyrektora Muzeum regulaminem pobrane fotografie mogą być wykorzystywane nieodpłatnie w następujących przypadkach:

 • w celach naukowych, edukacyjnych i osobistych (własny użytek osobisty - nie komercyjny),
 • w celu ich publikacji w wydawnictwach naukowych lub edukacyjnych do 1000 egzemplarzy.

Ad. 2) Wnioskodawca udostępnia odpłatnie powierzchnię na organizację imprez o charakterze m.in. komercyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, naukowym, dyplomatycznym itp. Podmioty, prowadzące działalność o charakterze komercyjnym oraz podmioty działające na zasadzie non-profit, instytucje filmowe, instytucje kultury mogą wnioskować o nieodpłatne udostępnienie takiej powierzchni.
Ad. 3) Wnioskodawca udostępnia odpłatnie pokoje gościnne osobom, które odwiedzają służbowo Zamek, ale też osobom, których pobyt nie jest związany z działalnością Muzeum. Wnioskodawca również udostępnia pokoje gościnne bez wynagrodzenia (opłaty) pracownikom Muzeum (w związku z wykonywaniem zadań służbowych), wykładowcom, kurierom towarzyszącym przy wystawach, pracownikom innych firm wykonujących prace w Muzeum.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy opisane nieodpłatne świadczenia usług wypełniają dyspozycję art. 8 ust. 2 pkt . 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt . 1 ww. ustawy?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt . 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 2 pkt . 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W związku z powyższym zdaniem wnioskodawcy:

 1. w zakresie nieodpłatnego udostępniania zdjęć, usługa ta całkowicie nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie wypełnia dyspozycji zawartej w art. 8 u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »