Nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika a VAT

Zgodnie z generalną zasadą VAT, określoną wart. 5 ust.1 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpłatna dostawa towarów iodpłatne świadczenie usług naterytorium kraju, eksport iimport oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie iwewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W określonych sytuacjach ustawodawca zrównał pod względem VAT świadczenie nieodpłatne z odpłatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również m.in. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Osobiste potrzeby pracownika

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „potrzeby osobiste”. Bez wątpienia jest ono bardzo pojemne i należy je dostosować do każdej konkretnej sytuacji. Można się jednak w tym zakresie posiłkować wyjaśnieniami zawartymi w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 stycznia 2016 r., nr ILPP1/4512-1-808/15-4/HW.

Organ skarbowy uznał w niej, że potrzebami osobistymi są takie, które dotyczą danej osoby i są jej prywatnymi potrzebami, a więc niezwiązanymi z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją. Dyrektor uznał, że można przyjąć, że potrzebami osobistymi są takie, których realizacja nie wiąże się w żaden sposób ze stosunkiem pracy, ich zaspokojenie zaś wynika wyłącznie z dobrej woli pracodawcy, który nie ma przecież obowiązku zaspokajania potrzeb osobistych pracownika. Przeciwstawne są im potrzeby pracownicze, których realizacja nie wynika z woli stron stosunku pracy, lecz których zaspokojenie jest obowiązkiem pracodawcy. Mają one źródło w przepisach prawa takich jak Kodeks pracy, regulacje innych ustaw dotyczących praw pracowniczych, przepisy bhp, układy zbiorowe pracy.

Organ skarbowy stanął na stanowisku, że jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie – jak twierdzi – wpisywało się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przesłanka uznania takiej czynności nieodpłatnej za odpłatne świadczenie usług nie zostanie wypełniona. Jest to jednak uzależnione od konkretnych okoliczności występujących w danej sprawie.

Związek nieodpłatnego świadczenia z prowadzonym przedsiębiorstwem czyni takie działanie podatnika VAT nieopodatkowanym tym podatkiem.

Przykłady świadczeń na rzecz pracowników

1) Pranie odzieży roboczej pracowników

Zgodnie z art. 2379 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie odzieży roboczej. W takim przypadku z uwagi na istnienie wyraźnej normy prawnej nakładającej na pracodawcę obowiązek takich świadczeń związanych z odzieżą roboczą nie można się tu dopatrzyć jakiegokolwiek zaspokajania osobistych potrzeb pracownika. Jest to świadczenie pracodawcy, do którego jest on zobowiązany.

2) Przekazanie bonów towarowych

Sytuacja jest tutaj doś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »