Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.12.2016

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości wspólnikom stanowi dostawę towarów

Pytanie podatnika: Czy wycofanie z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki jawnej nieruchomości i przekazanie ich nieodpłatnie wspólnikom tejże Spółki, którzy wykorzystywać będą przedmiotowe nieruchomości wyłącznie w celach związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT, tj. wspólnicy którzy je otrzymają nadal będą wynajmować nieruchomości w ramach tzw. najmu prywatnego, będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 a co za tym idzie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2016 r. (data wpływu 30 września 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 8 listopada 2016 r. (data wpływu 14 listopada 2016 r.) i z dnia 24 listopada 2016 r. (data wpływu 1 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania za dostawę towarów wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i przekazania ich nieodpłatnie wspólnikom, którzy będą je wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania za dostawę towarów wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i przekazania ich nieodpłatnie wspólnikom, którzy będą je wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego.
Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 8 listopada 2016 r. (data wpływu 14 listopada 2016 r.) o wskazanie adresu elektronicznego ePUAP i z dnia 24 listopada 2016 r. (data wpływu 1 grudnia 2016 r.) o przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „…” …, … Spółka jawna z siedzibą Przeds w … przy ul. …., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla … w … XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS … prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej oraz sprzedaży maszyn, urządzeń, wyrobów metalowanych itp. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym kilku nieruchomości gruntowych oraz właścicielem budynku. Znaczna część z opisanych powyżej nieruchomości została przekazana Spółce przez wspólników tytułem wkładów w dniu 31 stycznia 2008 r. Część nieruchomości została w późniejszym okresie zakupiona bezpośrednio przez Spółkę. Nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i podlegały odpisom amortyzacyjnym. Nieruchomości podlegały wielokrotnym ulepszeniom. Od wartości początkowych nieruchomości oraz poniesionych kosztów ulepszenia Spółka odliczyła podatek VAT w całości. Wszystkie nieruchomości były wykorzystywane przez Spółkę na cele związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Wspólnicy zamierzają przekształcić Spółkę w spółkę komandytową. Przed dokonaniem przekształcenia wyżej wymienione nieruchomości Wnioskodawca zamierza przekazać Wspólnikom, którzy jako podatnicy podatku VAT prowadzić będą najem prywatny rzeczonych nieruchomości, który będzie nadal czynnością opodatkowaną VAT. Pomimo, że Wnioskodawca zamierza wycofać nieruchomości z działalności gospodarczej, wspólnicy którzy otrzymają nieruchomości nadal będą je w całości wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego, będą wystawiać faktury i opodatkowywać ten najem podatkiem VAT - działalność opodatkowana. Zatem w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nieruchomości niewątpliwie są i będą wykorzystywane przez wspólników Wnioskodawcy cały czas do działalności gospodarczej w postaci najmu, nie będą natomiast w żaden sposób wykorzystywane do celów prywatnych.

W niniejszej sytuacji istotne jest zatem przeznaczenie nieruchomości na wynajem prywatny, który będzie nadal czynnością opodatkowaną i ustalenie, czy to przekazanie na cele prywatne spowoduje czy też nie konieczność wykazania VAT należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 listopada 2016 r.).

Czy wycofanie z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki jawnej nieruchomości i przekazanie ich nieodpłatnie wspólnikom tejże Spółki, którzy wykorzystywać będą przedmiotowe nieruchomości wyłącznie w celach związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT, tj. wspólnicy którzy je otrzymają nadal będą wynajmować nieruchomości w ramach tzw. najmu prywatnego, będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 a co za tym idzie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. 2) wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy te czynności są wykonywane odpłatnie.

Należy zauważyć, że w świetle regulacji art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121, z późn. zm.)...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »