Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

09.03.2016

Niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?

Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkowo-finansową firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelności. Zachowanie wysokiej jakości sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale również ze względu na odbiorców końcowych danego sprawozdania, którymi mogą być m.in.: akcjonariusze, udziałowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzędy skarbowe.

Co obejmuje rachunkowość jednostki?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Z kolei art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości określa, iż przyjęta rachunkowość w przedsiębiorstwie obejmuje:

 • zasady (politykę) rachunkowości;
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Zgodnie z powyższym sporządzenie sprawozdania finansowego jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorstwa stosującego ustawę o rachunkowości. Składowe elementy sprawozdania finansowego to m.in. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, którym to dniem może być dzień kończący rok obrotowy, dzień poprzedzający dzień postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, a w konsekwencji dzień zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, dzień sprzedaży lub zakończenia działalności, dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, a w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia powyższych zdarzeń. Sporządzone sprawozdanie opatrzone podpisem sporządzającego i kierownika jednostki podlega w dalszej kolejności zatwierdzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie?

Za prawidłowe i terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki, zgodnie bowiem z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »