Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

12.10.2018

Nie wszystkie szkolenia mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT

Przepisy prawa podatkowego przewidują m.in zwolnienie z podatku VAT dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Zdarzenie przyszłe

Firma będąca płatnikiem VAT, prowadząca działalność polegającą na świadczeniu usług budowlanych, zamierza w ramach swojej działalności realizować kursy i szkolenia zawodowe oraz szkolenia kompetencji takich jak wsparcie doradcy zawodowego lub psychologa, realizowane w ramach zamówień publicznych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jako główny wykonawca lub podwykonawca, wystawiając faktury ze stawką zwolniony z VAT.

Firma nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 12 września 2018 r. doprecyzowano, że wskazane we wniosku kursy i szkolenia zawodowe można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

Natomiast szkolenia kompetencji takie jak wsparcie doradcy zawodowego lub psychologa nie można zakwalifikować do ww. usługi.

Kursy i szkolenia zawodowe oraz szkolenia kompetencji takie jak wsparcie doradcy zawodowego lub psychologa nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

W zakresie przedmiotowych usług Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wskazane we wniosku kursy i szkolenia zawodowe oraz szkolenia kompetencji takie jak wsparcie doradcy zawodowego lub psychologa będą w 100% dofinansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać, że zapłata za przedmiotowe usługi nastąpi ze środków publicznych.

Pytanie Wnioskodawcy

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy firma będąca płatnikiem VAT, prowadząca do tej pory głównie działalność polegającą na świadczeniu usług budowlanych, może w ramach swojej działalności realizować szkolenia i kursy zawodowe oraz szkolenia kompetencji takich jak np. wsparcie doradcy zawodowego lub psychologa realizowane w ramach zamówień publicznych oraz projektów finansowych ze środków UE jako główny wykonawca lub podwykonawca wystawiając faktury ze stawką zwolniony z VAT? Firma nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, tak, ponieważ jeśli organizacja nie jest jednostką objętą systemem oświaty może korzystać tylko ze zwolnienia na podstawie art. pkt 29 ustawy o VAT w zw. z § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r., w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

 • szkolenie prowadzone jest w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

 • jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie objętym akredytacją, lub

 • jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 • oraz świadczenia usług i dostaw towarów ściśle z tymi usługami związane.

Planowane do realizacji usługi szkoleniowe finansowane będą głównie ze środków publicznych, ponieważ będą realizowane w ramach zamówień publicznych realizowanych przez jednostki finansowane ze środków budżetu państwa lub w ramach środków Unii Europejskiej.

W przypadku usług szkoleniowych finansowanych w ponad 30% ze środków prywatnych naliczana będzie stawka 23%.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku:

- kursów i szkoleń zawodowych – jest prawidłowe;

- szkoleń kompetencji takich jak wsparcie doradcy zawodowego lub psychologa – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, przewidziano stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Przy czym, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie zawartego w niej upoważnienia.

I tak, według art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

 • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

 • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

 • finansowane w całości ze środków publicznyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »