Nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych

Przedsiębiorca spełniający warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę wyższą niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota ta odpowiadałaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać za siebie składkę na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia działalności podlegałby zaliczeniu do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 3627 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Szanowna Pani Minister,

sytuacja gospodarcza w kraju i wprowadzone ograniczenia mające zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 zmusiły wielu przedsiębiorców do zamknięcia lub tymczasowego zawieszenia prowadzonych działalności gospodarczych na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jednym z kluczowych powodów przerwy w funkcjonowaniu firm jest brak obowiązku w określonym we wniosku okresie odprowadzania składek ubezpieczeniowych do ZUS. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów przedsiębiorca, który zawiesił działalność traktowany jest jako osoba bezrobotna. Jednak, by w czasie zawieszenia móc ubiegać się o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych, poza rejestracją w miejscowo właściwym urzędzie pracy i otrzymaniem formalnie statusu bezrobotnego, trzeba spełnić dwie określone przesłanki, tj.

 1. nie może być na rynku dla takiej osoby odpowiedniej propozycji: pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych;
 2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Należy zauważyć, że w tej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS, ponieważ podstawa wymiaru składek stanowi w tym przypadku nie mniej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo taki przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy co również wyklucza go z prawa do zasiłku.

Jeżeli wyżej wymienione przesłanki są spełnione przedsiębiorcy przysługuje zasiłek nie wcześniej niż 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. Oznacza to, że zasiłek może być wypłacany już po zakończeniu epidemii i wznowieniu prowadzonej działalności. Otrzymane wówczas świadczenie może wesprzeć przedsiębiorców, łagodząc częściowo skutki ekonomiczne, jednak nie zastępuje ono źródła finansowego w czasie epidemii, kiedy jest najbardziej potrzebne. Wydaje się, że najpilniejszą potrzebą pomocy dla tych osób jest świadczenie wypłacane właśnie w czasie epidemii, które bardzo często będzie jedynym źródłem utrzymania potrzebnym do przeżycia i podstawowej egzystencji.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

 1. Czy regulacje prawne tzw. tarczy antykryzysowej uwzględniają przyznanie zasiłku dla przedsiębiorców zawieszających swoją działalność, którzy płacili preferencyjne składki ZUS?
 2. Czy istnieje możliwość wcześniejszego wypłacania zasiłku dla przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność niż 90 dni po rejestracji w urzędzie pracy?
 3. Jakie inne formy wsparcia rząd i ministerstwo przewidują dla przedsiębiorców, którzy płacą preferencyjne składki ZUS?

Posłowie:
Tomasz Piotr Nowak, Krzysztof Gadowski

26 marca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3627 w sprawie zasiłku dla bezrobotnych przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

S...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »