Najem prywatny po wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej

Jeżeli nieruchomość zostanie skutecznie wycofana z prowadzonej działalności gospodarczej, a umowy najmu zostaną zawarte poza działalnością gospodarczą, to przychody uzyskane z umowy najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca od 1985 r. prowadzi działalność gospodarczą, od 2011 r. jest również wspólnikiem spółki jawnej. Od 19 grudnia 2016 r. posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowuje podatkiem liniowym.

Przedmiotem działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG do 18 grudnia 2016 r. zgodnie z PKD była Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z), faktycznie zajmowała się produkcją pościeli w tym bielizny stołowej i handlem towarami tekstylnymi takimi jak ręczniki i szlafroki kąpielowe.

Działalność prowadzona była w L. w budynkach własnych nabytych w 1984 r. na potrzeby własne a wprowadzonych w 1989 lub 1990 r. (po przejściu z opodatkowania kartą podatkową na księgi handlowe) do ewidencji środków trwałych firmy. Nieruchomość ta składała się z działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkami warsztatowymi.

Początkowo do 1991 r. Wnioskodawca mieszkał w tym domu a w budynkach warsztatowych prowadził działalność gospodarczą. Po remontach i rozbudowie przystosowujących nieruchomość do prowadzonej działalności gospodarczej oraz po wyburzeniu domu, nieruchomość ta służyła wyłącznie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki z o.o. Wnioskodawca prowadzi jedynie działalność usługową polegającą na wynajmie pozostałych w środkach trwałych nieruchomości i ruchomości PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Przedmiotem działalności spółki jawnej, której jest wspólnikiem jest zgodnie z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi (PKD 68.20.Z) oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, polegającą na wynajmie powierzchni na cele biurowe i handlowe w nieruchomościach stanowiących jej własność i nabytych w celu ich wynajmowania. Spółka jest właścicielem kilku nieruchomości komercyjnych. Spółka udostępnia powierzchnię tych budynków pod najem na podstawie umów zawieranych z kontrahentami.

Obecnie Wnioskodawca nie prowadzi działalności produkcyjnej i handlowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a działalność gospodarczą planuje zlikwidować. Część przedsiębiorstwa (bez nieruchomości) Wnioskodawca wniósł jako aport do utworzonej 19 grudnia 2016 r. spółki z o.o., w której objął udziały. W skład wniesionej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa weszły składniki niematerialne i materialne a spółka przejęła zobowiązania związane z wniesioną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa ze skutkiem określonym w art. 55 Kodeksu Cywilnego i wstąpiła w stosunki pracy z pracownikami przedsiębiorstwa zgodnie z art. 23 Kodeksu Pracy.

Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na produkcji wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z). Nieruchomość, która nie została wniesiona do spółki jako część zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wycofana z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności przed jej likwidacją. W chwili obecnej jest ona wynajmowana spółce z o.o., ale istniejąca powierzchnia produkcyjna jest niewystarczająca i spółka będzie musiała w przyszłości zmienić miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie ma możliwości rozbudowy istniejących budynków.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie podjął jeszcze decyzji czy nieruchomość pozostałą po zlikwidowanej działalności gospodarczej będzie cały czas wynajmować, czy wystawi ją na sprzedaż.

Spółka jawna będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą w niezmienionym zakresie a Wnioskodawca pozostanie jej wspólnikiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy przychody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości pozostałej po zlikwidowaniu działalności gospodarczej i wycofanych ze środków trwałych będą mogły być opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym 8,5%?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągane z tytułu najmu tej nieruchomości będą stanowić osobne źródło przychodu i będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z końcem 2017 r. Wnioskodawca zamierza wycofać nieruchomości z ewidencji środków trwałych prowadzonej obecnie działalności gospodarczej i przenieść je do majątku osobistego, będzie to związane z likwidacją działalności gospodarczej.

Nieruchomość położona w L. była nabyta prywatnie a następnie wniesiona do działalności gospodarczej polegającej na produkcji pościeli, której służyła 31 lat. Nie była nabyta w celach komercyjnych z zamiarem czerpania zysków z jej wynajmu. Przeznaczenie nieruchomości początkowo służyło zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych i potrzebom przedsiębiorstwa a później tylko potrzebom firmy produkcyjnej. Znaczenia dla wyboru formy opodatkowania w tym przypadku nie będzie miał fakt, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która zajmuje się profesjonalnym wynajmem nieruchomości komercyjnych nabytych w tym celu, ponieważ budynki nie będą wprowadzone do majątku spółki, gdyż zakres działania spółki nie obejmuje tego typu nieruchomości, ani tego rodza...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »