Najem prywatny lokali przez podatnika VAT a dane sprzedawcy na fakturze

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność i jest podatnikiem VAT. Do swego prywatnego majątku Wnioskodawca zamierza zakupić kilka lokali mieszkalnych i czerpać dochody z ich wynajmu. Przychody te zamierza dokumentować fakturą, jednak w pozycji wystawcy faktury wpisze swoje imię i nazwisko oraz adres domowy, a nie dane dotyczące działalności. Czy faktura dokumentująca najem będzie wystawiona prawidłowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu zamieszczania na wystawianej fakturze danych wystawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu zamieszczania na wystawianej fakturze danych wystawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Jest „płatnikiem” VAT. Działalność prowadzona jest od dnia … stycznia 2007 r.

Głównym przedmiotem działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z. Ponadto:

 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z. (sporadycznie);
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z.;
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

Dochody z działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych, prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Do swego prywatnego majątku Wnioskodawca zamierza zakupić … lokali mieszkalnych i czerpać dochody z ich wynajmu. Nadmienia, że nie pozostaje w związku małżeńskim, zakupione mieszkania będą stanowiły w 100% majątek prywatny.

Przychody te zamierza dokumentować fakturą VAT ze względu na to, że jest podatnikiem VAT, jednak w pozycji wystawcy faktury wpisze swoje imię i nazwisko oraz adres domowy, „a nie dane dotyczące działalności”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy faktura dokumentująca najem będzie wystawiona prawidłowo (adres domowy oraz imię i nazwisko, w części dotyczącej sprzedawcy)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii wystawienia faktury dokumentującej najem zobowiązanym do jej wystawienia jest, zgodnie z art. 106b ustawy o VAT podatnik tego podatku.

W przypadku dokonywania czynności na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, co prawda nie ma obowiązku wystawienia faktury, gdy nabywca jej nie żąda, ale jest taka możliwość.

Wnioskodawca zamierza wystawiać fakturę celem skorzystania ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej (zwolnienie wynikające z „ art. 2.2 ” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz pozycji 24 załącznika do rozporządzenia).

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać między innymi imię i nazwisko sprzedawcy lub nazwę sprzedawcy oraz adres sprzedawcy.

Wnioskodawca wskazuje, że ponieważ dokumentuje czynności „nie będące przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej”, prawidłowo postępuje wpisując w tym przypadku swoje imię i nazwisko oraz adres domowy w pozycji sprzedawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (ust. 2 tego artykułu).

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenoszą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »