Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.07.2015

Najem prywatny firmowej nieruchomości

Pytanie podatnika: Czy przychody z najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, mogą być kwalifikowane do przychodów z najmu prywatnego i opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data nadania 13 marca 2015 r., data wpływu 16 marca 2015 r.) na wezwanie z dnia 3 marca 2015 r. Nr IPPB1/415-1381/14-2/JS (data nadania 4 marca 2014 r., data odbioru 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 marca 1992 r. Mirosława K., Jadwiga K.-B. wraz z mężem Leszek B. (Wnioskodawca) zawiązali spółkę cywilną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności było prowadzenie apteki, PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - X. s.c. Mirosława K., Jadwiga K.-B., Leszek B. (Wnioskodawca).

W dniu 17 czerwca 1994 r. aktem notarialnym - umowa sprzedaży Rep A, wyżej wymienieni wspólnicy, w wyniku przetargu, nabyli zabudowaną nieruchomość, oznaczoną jako działka gruntu Nr 920/1 mającej obszar 6 a 63 m. kw. Mirosława K. w 1/3 części do majątku odrębnego, natomiast Jadwiga K.-B. oraz Jej mąż - Wnioskodawca - w 2/3 części, do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Zakupiony budynek znajdujący się na działce był dotąd przedmiotem najmu na rzecz Mirosławy K., na cele prowadzonej apteki.

Budynek znajdujący się na działce jest to budynek murowany piętrowy, składający się z siedmiu pomieszczeń na parterze oraz siedmiu pomieszczeń na piętrze.

Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki w wartości 51.068,15 zł.

Przedmiotowy budynek był przez spółkę wynajmowany innym podmiotom na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, dlatego też do faktur za czynsz był doliczany podatek VAT.

Wspólnicy spółki podjęli decyzję o likwidacji działalności gospodarczej. Zamierzają wycofać zabudowana nieruchomość ze spółki i przekazać ją wspólnikom. Wspólnicy jako osoby fizyczne zamierzają wynajmować innym podmiotom pomieszczenia, znajdujące się w budynku, na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki, Mirosława K. oraz Jadwiga K.-B. nie będą osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, natomiast Wnioskodawca nadal będzie prowadził indywidualnie działalność gospodarczą.

Jadwiga K.-B. oraz Jej mąż - Wnioskodawca, zamierzają przychód osiągany z najmu opodatkować przez jednego z małżonków - tj. Jadwigę K.-B. żonę Wnioskodawcy.

Wspólnicy rozważają również możliwość sprzedaży nieruchomości.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 marca 2015 r. Nr IPPB1/415-1381/14-2/JS Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek w terminie, wskazując, że zdarzenie będące przedmiotem niniejszego wniosku - tj. likwidacja działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej - nastąpi po 1 stycznia 2015 r. Wycofanie zabudowanej nieruchomości ze spółki i przekazanie jej Wnioskodawcy nastąpi przez likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. Zabudowana nieruchomość, o której mowa we wniosku - budynek murowany piętrowy - stanowi nieruchomość o charakterze niemieszkalnym. Wskazane pomieszczenia ww. nieruchomości, tj siedem pomieszczeń na parterze oraz siedem pomieszczeń na piętrze pełnią funkcję lokali użytkowych - przeznaczone są do prowadzenia działalność gospodarczej.

Rynek nieruchomości w okolicy jest trudny, większość pomieszczeń w budynku stoi pusta. Od kilku lat jest jedynie dwóch najemców nieruchomości, a jedna z umów w najbliższym czasie ulegnie rozwiązaniu.

Wnioskodawca nie przewiduje, aby najem ww. nieruchomości był prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, raczej będzie to najem sporadyczny, okazjonalny. Pomieszczenia będą wynajmowane kilku najemcom tych pomieszczeń.

Współwłaściciele w najbliższym czasie zamierzają sprzedać przedmiotową nieruchomość, zostały podjęte działania w tym kierunku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy wycofanie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z majątku spółki cywilnej i przeniesienie tej nieruchomości do majątku osobistego wspólników, spowoduje powstanie u wspólników obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
  2. Czy przychody z najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, mogą być kwalifikowane do przychodów z najmu prywatnego i opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?
  3. Czy w przedmiotowej sprawie obrót osiągany z tytułu najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług u osób fizycznych będących jej właścicielami?

Odpowiedź na pytanie drugie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na pytanie trzecie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydana w odrębnych rozstrzygnięciach.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt, że nieruchomość była wykorzystywana wcześniej w działalności gospodarczej, nie jest przeszkodą, aby najem tej nieruchomości - po jej wycofaniu z działalności - był rozliczany w ramach najmu prywatnego.

Jak wynika z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), aby opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatnik który rozpoczyna osiąganie przychodów z najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego, powinien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Nieruchomość należąca do majątku wspólnego małżonków oddana w najem stanowi dla obojga źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zasadniczo małżonkowie muszą odrębnie opodatkować przychody (dochody) z najmu takiej nieruchomości. U każdego z nich przychód ustala się w częściach równych, chyba że złożą naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 6 ustawy, że cały przychód osiągany z najmu opodatkuje jeden z małżonków. Wówczas to małżonek obowiązany do opodatkowania całego przychodu (dochodu) decyduje o formie opłacania podatku dochodowego. Przy prywatnym najmie alternat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »