Najem okazjonalny sposobem na nieuczciwego lokatora

Lokale mieszkalne mają na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, dlatego przepisy regulujące najem lokali mieszkalnych muszą w większym stopniu uwzględniać ochronę praw najemców (lokatorów) niż w przypadku najmu lokali użytkowych. Tym samym - w przypadku zalegania najemcy z płatnością czynszu - istniejące zróżnicowanie praw najemców lokali mieszkalnych i najemców lokali o innym przeznaczeniu należy ocenić jako zasadne społecznie i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej, czego skutkiem może być utrata tytułu prawnego do mieszkania - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Interpelacja nr 24132 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie potrzeby racjonalizacji i skrócenia terminu wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

Szanowny Panie Ministrze,

w związku ze zgłaszanym do mojego biura poselskiego problemem zbyt długiego okresu wypowiedzenia - w razie braku zapłaty przez najemcę czynszu najmu w umowach najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego: zwracam się z pytaniem, czy termin ten zostanie skrócony tak, aby ta instytucja stała się bardziej powszechna, "szara strefa" została ograniczona, zaś nieuczciwi najemcy nie odnosili faktycznych korzyści.

Instytucja najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych jest dobrą instytucją uzupełniającą rynek najmu lokali. Ma ona cechy komercyjne. Pozwala właścicielowi wynajmowanego mieszkania zarobić, a w razie niepłacenia przez lokatora czynszu - zgodnie z prawem - usunąć go z zajmowanego lokalu. Przynosi ona także wpływy do budżetu państwa.

Jednakże instytucja ta nie jest jeszcze powszechnie stosowana i nadal jeszcze, choć w mniejszym zakresie - istnieje "szara strefa" wynajmu lokali mieszkalnych, a budżet państwa traci niepotrzebnie wpływy. Jednym z zasadniczych powodów - jak mnie poinformowano - jest możliwość dość skutecznego, w praktyce ponad 5-miesięcznego uchylania się przez najemcę z płaceniem czynszu. Wynika to z tego, że: kaucję zabezpieczającą w praktyce można wziąć na okres jednego, maksymalnie dwóch miesięcy. Wydaje się, że racjonalnym rozwiązaniem w odniesieniu do najmu okazjonalnego mieszkań byłoby przyjęcie tych samych rozwiązań i terminów, które stosowane są w Kodeksie cywilnym w razie zwłoki z zapłatą czynszu bez zachowania terminu wypowiedzenia (vide: art. 687 K.c.).

Odpowiedniej modyfikacji, jak się wydaje, powinien ulec art. 19e ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.) w odniesieniu do najmu okazjonalnego, tak aby bardzo długie okresy wypowiedzenia zawarte w tej ustawie nie miały zastosowania w przypadku umów najmu okazjonalnego. Być może w tym przepisie należałoby skreślić wyrazy "art. 11 ust. 2 pkt 1-3" albo "-" zastąpić przecinkiem, tak by wykreślić art. 11 ust. 2 pkt 2.

Wobec powyższego przesyłam do ministra pytanie: Jaką widzi możliwość zastosowania reguł i terminów zawartych w art. 687 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych, zamiast określonych obecnie reguł i terminów utrzymanych przez art. 19e, regulowanych przez art. 11 ust. 2 pkt 1-3 (zwłaszcza art. 11 ust. 2 pkt 2) wyżej wymienionej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Poseł Paweł Poncyljusz

19 maja 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 24132 w sprawie potrzeby racjonalizacji i skrócenia terminu wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 24132 Pana Posła Pawła Poncyljusza w sprawie potrzeby racjonalizacji i skrócenia terminu wypowiedzenia umowy najmu okazjonalne...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »