Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

09.01.2013

Najem lokalu – podstawowe zasady

Najem lokalu jest umową, w ramach której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania w zamian za wynagrodzenie za korzystanie w postaci czynszu. Najem może być zawarty zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Obowiązkiem wynajmującego jest wydanie lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz utrzymanie tego lokalu w stanie przydatnym do korzystania w okresie trwania umowy. Obowiązki najemcy to zapłata czynszu oraz używanie przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem. Czynsz może być płatny w pieniądzach bądź w innych świadczeniach. Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta, jak również na skutek jej wypowiedzenia przez jedną ze stron.

Podnajęcie lokalu

Podnajęcie lokalu przez najemcę jest uzależnione od zapisów umownych. O ile umowa najmu nie zawiera w tym zakresie odrębnych uregulowań, do podnajęcia części bądź całości lokalu na rzecz innych osób wymagana jest zgoda właściciela lokalu. Zgoda może być wyrażona wprost w samej umowie najmu, a także w odrębnym dokumencie.

Brak zgody właściciela na podnajem oznacza również brak możliwości podnajmu. Jeśli jednak najemca podnajmie lokal bez uzyskania takiej zgody właściciela, wówczas stanowić to może naruszenie postanowień umowy oraz podstawę do jej wypowiedzenia.

Ochrona praw lokatorów

W aktualnym stanie prawnym (począwszy od 10 lipca 2001 r.) obowiązuje ustawa szczególna dotycząca najmu lokali, tj. ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Ustawa definiuje szerokie pojęcie lokatora, który podlega ochronie i uznaje za niego najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

Ustawa nie dotyczy udostępniania pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

Obowiązki właścicieli i lokatorów

Obowiązki właściciela i najemcy dotyczące lokalu mieszkalnego zostały opisane i podzielone w ustawie pomiędzy strony stosunku najmu. Strony umowy mogą jednak w umowie umówić się na inny podział tych obowiązków.

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń, związanych z budynkiem, umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.

Szczegółowe obowiązki wynajmującego to:

 • utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
 • dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
 • dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
  • napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektryczne...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »