Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.06.2015

Nagrody pieniężne przyznane pracownikom w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy nagrody pieniężne przyznane pracownikom w danym miesiącu za miesiąc poprzedni i wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc podlegający ocenie są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. za miesiąc, w którym zapadła decyzja o ich przyznaniu, jeżeli zostaną wypłacone do 10-go dnia tego miesiąca? Czy składki na ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (Spółkę) z tytułu przyznanych i wypłaconych pracownikom nagród pieniężnych, stanowią koszty w miesiącu, za który nagrody te są należne (tj. za miesiąc ich przyznania), w przypadku, gdy składki z tytułu tych nagród zostaną opłacone w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, a same nagrody - wypłacone do końca miesiąca, w którym stały się należne (zostały przyznane)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu:

 • nagród pieniężnych przyznanych pracownikom - jest prawidłowe,
 • składek na ZUS w części finansowanej przez płatnika składek z tytułu przyznanych i wypłaconych pracownikom nagród pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz osiąga przychody z działalności gospodarczej (sprzedaż wyrobów ceramicznych). Zatrudnionym pracownikom Spółka wypłaca różnego rodzaju świadczenia, tj. obok wynagrodzenia zasadniczego, także premię regulaminową oraz nagrody uznaniowe. Zasady wypłaty wynagrodzeń, a także przyznawania pracownikom m.in. nagród uznaniowych określone są w Regulaminie wynagradzania obowiązującym w spółce, uchwalanym przez Zarząd spółki (,,Regulamin”).

Regulamin w przedmiocie nagród uznaniowych zawiera następujące postanowienia:

 1. pracownikowi przysługują także inne składniki wynagrodzenia wynikające z zawartej umowy o pracę, uwzględniające stopień trudności i złożoności zadań powierzonych pracownikowi oraz odpowiadające kwalifikacjom wymaganym przy wykonywaniu tej pracy (§ 10 ust. 3 lit. d);
 2. nagroda uznaniowa, na podstawie oceny zaangażowania oraz jakości pracy pracownika, może być przyznana raz w miesiącu za miesiąc poprzedni i jest wypłacana w terminie wypłaty wynagrodzenia za ten miesiąc, tj. za miesiąc, który podlegał ocenie przy przyznawaniu nagrody (§ 15 ust. 3);
 3. wynagrodzenie za pracę jest płatne raz w miesiącu z dołu, w terminie 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 7 ust. 1).

Od wypłacanych nagród naliczane są składki na ZUS, w tym w części finansowanej przez płatnika składek. W praktyce procedura wypłat nagród uznaniowych przedstawia się jak w poniższym przykładzie. Pracodawca podejmuje w lutym 2015 r. decyzję o przyznaniu pracownikowi nagrody uznaniowej za wyniki i ocenę jakości pracy w styczniu 2015 r. Wypłata nagrody uznaniowej następuje w terminie wypłaty wynagrodzeń za styczeń, tj. do 10 lutego 2015 r. Pracodawca traktuje przyznaną nagrodę jako należną za miesiąc, w którym nagroda została pracownikowi przyznana (tj. za luty 2015 r.). Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych jest pobierana z chwilą wypłaty nagrody. W tym samym czasie obliczane i uiszczane są przez pracodawcę narzuty na ZUS. Ponoszone przez Spółkę koszty z tytułu wypłaty nagród pracownikom ponoszone są w celu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nagrody pieniężne przyznane pracownikom w danym miesiącu za miesiąc poprzedni i wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc podlegający ocenie są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. za miesiąc, w którym zapadła decyzja o ich przyznaniu, jeżeli zostaną wypłacone do 10-go dnia tego miesiąca?
 2. Czy zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki na ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (Spółkę) z tytułu przyznanych i wypłaconych pracownikom nagród pieniężnych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który nagrody te są należne (tj.za miesiąc ich przyznania), w przypadku, gdy składki z tytułu tych nagród zostaną opłacone w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, a same nagrody - wypłacone do końca miesiąca, w którym stały się należne (zostały przyznane)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Zdaniem Spółki, w wypadku przyznania pracownikom nagród uznaniowych przez pracodawcę za miesiąc wcześniejszy niż miesiąc, w którym podjęta została decyzja o przyznaniu nagrody, nagrody te stają się należne w tym właśnie miesiącu (tj. za miesiąc przyznania nagrody). Oznacza to, że nagroda staje się kosztem uzyskania przychodów za miesiąc, w którym stała się należna (przyznana), pod warunkiem, że zostanie wypłacona pracownikowi w ustalonym w Regulaminie wynagradzania terminie, tj. do 10-go dnia miesiąca, w którym została przyznana. Podobne stanowisko można również znaleźć w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2014 r., nr IPPB5/423-630/14-2/AS: „ustawodawca pozostawił przy tym zwrot „(...) za który są należne”, zawarty w art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niedookreślonym. Stąd konieczna jest analiza je...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »