Nagroda rzeczowa dla kontrahenta a obowiązki płatnika

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma jakikolwiek obowiązek, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, do wystawienia informacji o wartości przekazanych im nagród rzeczowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data wpływu do Biura - 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka organizuje konkurs, który polega na rywalizacji osób bezpośrednio zaangażowanych w sprzedaż produktów Spółki (Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych), mającej na celu zebranie jak największej liczby punktów przyznawanych za sprzedaż produktów Spółki. Punkty wymieniane są na nagrody. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe o różnej wartości. Uczestnikami konkursu są pracownicy Spółki, zleceniobiorcy, którzy mają zawartą umowę zlecenia ze Spółką oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą związani umową cywilnoprawną ze Spółką. W związku z tym, iż uczestnikami konkursu są osoby związane ze Spółką i konkurs ma na celu zwiększenie sprzedaży, nagrody, które otrzymują pracownicy i zleceniobiorcy stanowią przychód, o którym mówi art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 13 pkt 8 ustawy i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Spółka w stosunku do tych osób jako płatnik podatku pobiera i odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. Natomiast nagrody wydawane osobom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, który winien być przez nich opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Spółka w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą nie występuje w roli płatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma jakikolwiek obowiązek, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, do wystawienia informacji o wartości przekazanych im nagród rzeczowych, które powinny być opodatkowane przez te osoby zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 zgodnie z wybraną przez nich formą opodatkowania?

Wnioskodawca uważa, że nie jest płatnikiem podatku w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa powyżej. W związku z tym ustawa nie nakłada takiego obowiązku na Spółkę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która otrzymała nagrodę rzeczową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z tytułu konkursu ... powinna doliczyć wartość tej nagrody do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 1. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą ma wątpliwości co do wartości otrzymanej nagrody powinna się zwrócić do Spółki z prośbą o taką informację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że Organ w niniejszej interpretacji ocenił tylko wypowiedź Wnioskodawcy zawartą w poz. 70 druku ORD-IN odnoszącą się do pytania zawartego w pkt 69 druku ORD-IN; informacje zawarte w poz. 68 druku ORD-IN przeznaczone do opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przyjęto jako element niepodlegający ocenie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przepisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy wynika, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o nal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »