Nagana od pracodawcy za pracę na chorobowym

Zapytanie nr 8484 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji prawa pracy w aspekcie pełnienia obowiązku obywatelskiego przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim

W związku ze zwróceniem się do mnie mieszkańca okręgu wyborczego, pragnę zapytać:

Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim w czasie którego chory może chodzić, mógł zostać ukarany przez pracodawcę naganą, za pełnienie społecznego obowiązku obywatelskiego, jaką jest praca w komisji wyborczej?

Pragnę dodać, że dieta członka obwodowej komisji wyborczej nie jest działalnością zarobkową i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poseł Piotr Polak

Odpowiedź na zapytanie nr 8484 w sprawie interpretacji prawa pracy w aspekcie pełnienia obowiązku obywatelskiego przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim

W odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2015 r., znak: K7INT32601 zapytanie Pana Posła Piotra Polaka w sprawie interpretacji prawa pracy w aspekcie pełnienia obowiązku obywatelskiego przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim, przesyłam następującą informację.

Kara nagany, o której mowa w art. 108 § 1 Kodeksu pracy, może być stosowana przez pracodawcę wobec pracownika tylko w ściśle określonych w powołanym przepisie sytuacjach, tj. w razie nieprzestrzegania przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym przepisu art. 211 pkt 5 k.p., który nakłada na pracownika m.in. obowiązek stosowania się do wskazań lekarskich) oraz przepisów przeciwpożarowych. Stosowanie kary nagany w innych niż wymienione sytuacjach (przypadkach) jest niedopuszczalne.

Podjęcie i wykonywanie przez pracownika w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego pracy u innego pracodawcy nie spowoduje naruszenia wspomnianego wyżej pracowniczego obowiązku stosowania się do wskazań lekarskich, jeżeli rodzaj i charakter pracy wykonywanej u innego pracodawcy nie godzi w cel tego zwolnienia, jakim jest odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy. Jeżeli natomiast rodzaj i charakter tej pracy utrudnia lub uniemożliwia odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, to wówczas jej wykonywanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego należałoby kwalifikować jako naruszenie powołanego wyżej przepisu art. 211 pkt 5 k.p. W konsekwencji takie zachowanie uprawnia pracodawcę do zastosowania wobec pracownika kary porządkowej (np. kary nagany). Jak bowiem podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 16 listopada 2000 r., I PKN 44/09 (OSNP z 2002 r. nr 10, poz. 239) jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest określony w art. 211 pkt 5 k.p. obowiązek stosowania się do wskazań lekarskich. Obowiązku tego nie można ograniczyć do sytuacji, gdy pracownik świadczy pracę lecz należy go odnosić także do zachowań mających na celu utrzymani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »