Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

11.12.2018

Nadgorliwe MF rozszerza exit tax na osoby fizyczne?

Zdaniem Ministerstwa Finansów, stosowanie exit tax w stosunku do osób fizycznych należy uznać za suwerenną decyzję danego państwa, nie mającą „elementów stycznych” z dyrektywą ATAD. Stosowanie tej instytucji w odniesieniu do osób fizycznych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie ma charakteru wyjątkowego. Zatem, kierując się obowiązującą w Polsce systematyką przepisów prawa dot. zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, wynikającą z konstytucyjnej równości podmiotów w prawie, w zakresie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków wprowadzono analogiczne rozwiązania dotyczących osób prawnych oraz fizycznych.

Interpelacja nr 27042 do ministra finansów w sprawie nowelizacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wprowadzenia do Polski tzw. exit tax (implementacja dyrektywy UE 2016/1164, ATAD)

Szanowna Pani Minister!

W związku z tym, iż planowane jest wprowadzenie regulacji implementujących dyrektywę UE 2016/1164 dotyczącą tzw. exit tax budzi ona wiele kontrowersji społecznych. Była również przedmiotem interpelacji kilku posłów. W co najmniej trzech przypadkach, tj. odpowiedziach na interpelacje posłów: Ryszarda Petru (nr 24057), Magdaleny Błeńskiej (nr 25692) oraz Bożeny Kamińskiej (nr 24418), udzielający odpowiedzi wskazywał, że legislacja europejska ma jedynie charakter regulacji de minimis. Słusznie przytaczano, że z treści przedmiotowej regulacji wynika potrzeba wprowadzenia exit tax dla podmiotów opodatkowanych podatkiem CIT. Przytaczanie treści dyrektywy w tym zakresie jest jednak niepełne, a twierdzenie, że dyrektywa umożliwia opodatkowanie osób fizycznych czy też do niego zachęca, będąc jedynie wzorem minimalnego poziomu regulacji, nie jest do pogodzenia z pełną treścią dyrektywy. W punkcie 4 preambuły czytamy bowiem: Należy ustanowić przepisy mające zastosowanie do wszystkich podatników podlegających podatkowi od osób prawnych w państwie członkowskim. Z uwagi na to, że wiązałoby się to z koniecznością włączenia do zakresu dyrektywy szerszej gamy podatków krajowych, nie jest wskazane rozszerzanie zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy na podmioty niepodlegające podatkowi od osób prawnych w państwie członkowskim, tj. w szczególności na podmioty transparentne podatkowo. Podmiotami niepodlegającymi opodatkowaniu od osób prawnych są właśnie osoby fizyczne obciążone podatkiem PIT. Równocześnie należy przypomnieć, że preambuła traktowana jest jako część aktu normatywnego, z której można wywodzić normy zachowania, a w szczególności normy interpretacyjne dotyczące tegoż aktu.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Proszę podać powód, dla którego w proponowanej nowelizacji ustawy dotyczącej implementacji dyrektywy w sprawie tzw. exit tax wbrew zaleceniom wskazywanym w niej samej proponowane jest objęcie podatkiem również osób fizycznych.
 2. Dlaczego w przypadku wskazania expressis verbis w dyrektywie rekomendacji o niestosowaniu przepisów o exit tax w odpowiedziach na interpelacje oraz dotychczasowej komunikacji publicznej projektodawca sugerował, że dyrektywa nie wypowiada się w tym zakresie, co więcej, umożliwia wprowadzenie exit tax dla podatników objętych CIT?
 3. Dlaczego planowane jest wprowadzenie regulacji już od 1 stycznia 2019 r. w sytuacji, w której dyrektywa wskazuje na datę 1 stycznia 2020 r. jako graniczną (dotychczasowe odpowiedzi na interpelacje w tym zakresie wskazują, że istnieje możliwość wcześniejszej implementacji, nie jest to jednak odpowiedź na pytanie o przyczyny decyzji o działaniu w tym zakresie)?
 4. W jaki sposób ministerstwo godzi wcześniejszą implementację oraz proponowaną nadregulację (exit tax dla osób fizycznych) z zasadą proporcjonalności?

Ponadto proszę o wskazanie:

 1. Państw, w których jedynie osoby fizyczne (płatnicy PIT) podlegają exit tax, a co zgodne jest z twierdzeniem zawartym w odpowiedzi na interpelację nr 24418 pani poseł Bożeny Kamińskiej, w której to odpowiedzi czytamy: Niektóre państwa członkowskie stosują podatek wyłącznie do osób fizycznych albo osób prawnych, a niektóre do obydwu tych kategorii. Podatek taki w odniesieniu do osób fizycznych jest stosowany – w różnym zakresie i pod różnymi warunkami – m.in. we Francji, Danii, Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Holandii.
 2. W jaki sposób pogodzić proponowane rozwiązanie z orzecznictwem TSUE broniącym swobodnego przepływu osób, z którego wynika, że taki podatek byłby legalny tylko w sytuacji, gdyby polegał na automatycznym naliczeniu na moment przeniesienia aktywów lub zmiany rezydencji? Przy tym jego płatność powinna być bezwarunkowo odroczona do momentu zrealizowania zysku ze sprzedaży akcji lub udziałów w spółkach (De Lasteyrie de Saillant (sygn. C-9/02) oraz N. vs Inspecteur (sygn. C-470/04)).

Poseł Michał Cieślak

26 października 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 27042 w sprawie nowelizacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wprowadzenia do Polski tzw. exit tax (implementacja dyrektywy UE 2016/1164, ATAD)

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 27042 z dnia 6 listopada 2018 r. złożoną przez Posła na Sejm, Pana Michała Cieślaka, w sprawie nowelizacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wprowadzenia w Polsce opodatkowania zwanego „exit tax” (implementacja dyrektywy UE 2016/1164, ATAD) uprzejmie informuję:

W w/w interpelacji przedstawiono następujące pytania:

 1. Proszę podać powód, dla którego w proponowanej nowelizacji ustawy dot. implementacji dyrektywy dot. exit tax, wbrew zaleceniom wskazywanym w niej samej proponowane jest objęcie podatkiem również osób fizycznych?
 2. Dlaczego w przypadku wskazania expressis verbis w dyrektywie rekomendacji o niestosowaniu przepisów o exit tax w odpowiedziach na interpelacje oraz dotychczasowej komunikacji publicznej projektodawca sugerował, że dyrektywa nie wypowiada się w tym zakresie, co więcej umożliwia wprowadzenie exit tax dla podatników objętych CIT?
 3. Dlaczego planowane jest wprowadzenie regulacji już od 1 stycznia 2019 r., w sytuacji w której dyrektywa wskazuje na datę 1 stycznia 2020 r. jako graniczną (dotychczasowe odpowiedzi na interpelacje w tym zakresie wskazują, że istnieje możliwość wcześniejszej interpelacji, nie jest to jednak odpowiedź na pytanie o przyczyny decyzji o działaniu w tym zakresie)?
 4. W jaki sposób ministerstwo godzi wcześniejszą implementację oraz proponowaną nadregulację (exit tax dla osób fizycznych) z zasadą proporcjonalności?
 5. Proszę o wskazanie państw, w których jedynie osoby fizyczne (płatnicy PIT) podlegają exit tax, a co zgodne jest z twierdzeniem zawartym w odpowiedzi na interpelację nr 24418 Pani Poseł Bożeny Kamińskiej, w której to odpowiedzi czytamy: Niektóre państwa członkowskie stosują podatek wyłącznie do osób fizycznych albo osób prawnych, a niektóre do obydwu tych kategorii. Podatek taki w odniesieniu do osób fizycznych jest stosowany - w różnym zakresie i pod różnymi warunkami - m.in. we Francji, Danii, Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Holandii.
 6. W jaki sposób pogodzić proponowane rozwiązanie z orzecznictwem TSUE broniącym swobody przepływu osób, z którego wynika, że taki podatek byłby legalny tylko w sytuacji, gdyby polegał na automatycznym naliczeniu na moment przeniesienia aktywów lub zmiany rezydencji? Przy tym, jego płatność powinna być...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »