Możliwość zmniejszenia zobowiązania VAT w mechanizmie split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w celu tzw. uszczelnienia systemu podatkowego, czyli zwiększania wpływów budżetowych. Operacja ta nie następuje jednak bez uszczerbku dla słusznych interesów podatników, gdyż w wyniku zastosowania tej metody przyjmowania płatności nabywcy do swobodnej dyspozycji pozostaje jedynie kwota netto. Wartość podatku naliczonego przez sprzedawcę trafiająca na subkonto (rachunek VAT) pozostaje do niemal wyłącznej dyspozycji fiskusa. Vatowcowi zostaje natomiast fikcja własności środków zgromadzonych na takim rachunku.

Aby zachęcić podatników do stosowania mechanizmu podzielonej płatności ustawodawca umożliwił podatnikom, którzy zdecydują się na taki sposób rozliczania VAT skorzystanie z pewnych przywilejów. Jednym z nich jest możliwość zastosowania skonta zobowiązania podatkowego. Skonto to termin rachunkowy oznaczający zmniejszenie sumy należności udzielonej przez dostawcę towaru, jeżeli odbiorca uiszcza zapłatę gotówką (środkami własnymi) przed umówionym terminem.

Zgodnie z art. 108d ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bonus nie wynika oczywiście z przedterminowej zapłaty za nabywany towar lecz z wcześniejszego uregulowania należnego VAT. Ustawodawca stworzył możliwość zmniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego w VAT o kwotę obliczoną na podstawie podanego w tym przepisie wzoru. Jest ona uzależniona od trzech czynników: kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem dokonania zapłaty, terminu uregulowania zobowiązania. Wspomniany wzór przedstawia się następująco:

S = Z x r x n/360

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S – kwota, o którą zobowiązanie podatkowe VAT ulega obniżeniu,

Z – kwota zobowiązania podatkowego z tytułu VAT wynikająca z deklaracji podatkowej przed obniżeniem zobowiązania,

r – stopa referencyjna NBP obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n – liczba dni od faktycznego terminu zapłaty (obciążenia rachunku VAT), z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem,

360 – liczba dni roku przyjęta za podstawę obliczania skonta.

Na podstawie art. 108d ust. 2 niniejszej ustawy, kwotę o którą obniża się zobowiązanie podatkowe VAT obliczona na podstawie tego wzoru zaokrągla się do pełnych złotych.

Przykład

Zobowiązanie podatkowe za grudzień 2018 r. wyniosło 3000 zł. Termin jego płatności wypadał 25 stycznia 2019 r. Jednak podatnik zdecydował o dokonaniu jego zapłaty wcześniej, bo już 4 stycznia br. a więc 22 dni przed terminem. Rada Polityki Pieniężnej na rok 2019 przyjęła stopę procentową w wysokości 1,50% w skali rocznej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »