Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.02.2015

Możliwość przekazania PIT-11 pracownikowi w formie elektronicznej

Pytanie podatnika: Czy płatnik przekazując podatnikowi imienną informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy internetowej, realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji? Czy konieczne jest uzyskanie zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 w ww. formie, a jeżeli tak, to czy konieczna jest zgoda w formie pisemnej? Czy raport z logowania podatników do platformy internetowej będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura - 13 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca średnio w ciągu roku zatrudnia łącznie około 8000 osób na terenie całej Polski. W zależności od specyfiki powierzanych obowiązków, zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia. W ramach wykonywanych obowiązków zleceniobiorcy korzystają już z odpowiednio zabezpieczonej platformy internetowej Wnioskodawcy, za pomocą której dokonują np. potwierdzania realizacji umów.

Wnioskodawca chciałby stworzyć nową funkcjonalność (zastosowanie) tej platformy i planuje wprowadzić do niej dostęp także dla pracowników i przy wykorzystaniu tej platformy internetowej udostępniać zarówno dla pracowników jak i zleceniobiorców informację PIT-11 w formie elektronicznej, zgodnie z następująca procedurą:

 1. Wygenerowanie informacji podatkowych PIT-11 w formie nieedytowalnych plików w wersji PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem deklaracji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 2. Deklaracje PIT-11 zostaną przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wnioskodawcy podpisane elektronicznie z użyciem certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. Na deklaracjach PIT naniesiony zostanie znak graficzny informujący, że dokument został podpisany cyfrowo.
 4. Deklaracje PIT-11 zostaną zamieszczone na opisanej wyżej zabezpieczonej platformie internetowej i będą dostępne do pobrania dla obecnych i byłych pracowników oraz zleceniobiorców poprzez linki zarówno do odczytu jak i pobrania; przy czym dostęp do danej deklaracji PIT-11 będzie indywidualnie przypisany do danego podatnika i tylko dla niego dostępny.
 5. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na służbowy adres e-mail oraz na służbowy numer telefonu pracownika a w przypadku aktualnie zatrudnionych zleceniobiorców oraz zleceniobiorców i pracowników, z którymi w trakcie roku umowa została rozwiązana - na wskazany przez zleceniobiorcę, lub takiego pracownika prywatny adres e-mail oraz numer telefonu), zostanie podatnikowi wysłana:
  • informacja o publikacji deklaracji PIT-11 na zabezpieczonej platformie internetowej,
  • informacja o adresie www strony, na której opublikowana została deklaracja PIT-11 wraz z zamieszczonym linkiem przekierowującym,
  • informacja o nadanym unikatowym dla danego podatnika loginie dostępu do przedmiotowej platformy internetowej Wnioskodawcy.
 6. Podatnik po kliknięciu na wymieniony powyżej link przekierowujący, wpisuje podany mu unikatowy login, dokonuje autoryzacji a następnie na swój nr telefonu otrzymuje automatycznie od Wnioskodawcy unikatowe hasło dostępu do swojego konta. Za pomocą otrzymanego hasła podatnik loguje się na platformę internetową, w której udostępniona jest dotycząca tylko tego podatnika deklaracja PIT-11.
 7. Platforma internetowa będzie zapisywać godzinę i datę pierwszego dostępu podatnika do udostępnionego dokumentu PIT-11.
 8. Platforma internetowa będzie generować raport z logowania się podatników do wymienionej wyżej platformy internetowej zawierającej udostępnione PIT-11.
 9. Raport z logowania, o którym mowa powyżej, będzie zawierał potwierdzenie dostępu do dokumentu przez podatnika z wykazem godziny i daty otwarcia pliku PDF z deklaracją PIT-11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy płatnik przekazując podatnikowi imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy internetowej, realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji?
 2. Czy konieczne jest uzyskanie zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej a jeżeli tak, to czy konieczna jest zgoda w formie pisemnej?
 3. Czy raport z logowania podatników do platformy internetowej będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom?

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez płatnika podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji. Na gruncie przepisów podatkowych brak jest bowiem regulacji, które nakazywałyby płatnikom przekazywać deklaracje podatnikom w tylko jednej określonej formie, w tym przypadku w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Z powyższego wynika, że jedynie forma sporządzenia przedmiotowych informacji została uregulowana przez prawo podatkowe i powinna przybrać formę ustalonego wzoru. Wnioskodawca, jako płatnik do tego określonego wzoru będzie się stosować. Przepisy nie określają natomiast sposobu przekazania informacji PIT-11 pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca uważa, że doręczenie podatnikowi deklaracji PIT-11 przez płatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany w opisanej przez Wnioskodawcę powyżej procedurze wypełni obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji przez płatnika. Formy bezpośredniego jej doręczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego nie są jedynymi formami przewidzianymi w przypadku doręczania przedmiotowej deklaracji PIT-11. Przekazanie podatnikowi informacji PIT-11 może nastąpić także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Według Wnioskodawcy, sposób przesyłania informacji PIT-11 podatnikom drogą elektroniczną sugeruje również Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Finansów w dniu 8 stycznia 2013 r. „Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności.”

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje ponadto potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych dotyczących analogicznych zdarzeń przyszłych lub stanów faktycznych a to m. in w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • z 13 stycznia 2012 r. znak: IPPB4/415-791/11-3/MP7 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • z 7 lipca 2011 r. znak: IBPB II/1/415-388/11/MK wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach;
 • z 7 maja 2014 r. znak: IPTPB1/415-163/13-8/14-S/KSU wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Organy podatkowe w każdej z powyżej wskazanych interpretacji wyjaśniły, że przekazanie informacji PIT-11 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i będzie ona zawierać wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »