Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.03.2017

Możliwość anulowania wygenerowanych wskutek błędu faktur sprzedaży

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo dokonując anulowania wygenerowanych wskutek błędu systemu finansowo-księgowego lub błędu pracownika omyłkowych faktur sprzedaży: niepotwierdzających faktycznych transakcji oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego lub dotyczących faktycznych transakcji, lecz potwierdzających je w sposób nieprawidłowy oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego, bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania wygenerowanych wskutek błędu systemu finansowo-księgowego lub błędu pracownika omyłkowych faktur sprzedaży niepotwierdzających faktycznych transakcji oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego lub dotyczących faktycznych transakcji, lecz potwierdzających je w sposób nieprawidłowy oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego, bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania wygenerowanych wskutek błędu systemu finansowo-księgowego lub błędu pracownika omyłkowych faktur sprzedaży niepotwierdzających faktycznych transakcji oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego lub dotyczących faktycznych transakcji, lecz potwierdzających je w sposób nieprawidłowy oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego, bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach swojej działalności świadczy różne usługi, które dokumentuje za pomocą wystawianych faktur.

W Spółdzielni zdarzają się sporadyczne sytuacje, w wyniku których następuje wygenerowanie w systemie finansowo-księgowym:

  1. faktury, która nie potwierdza faktycznej transakcji, tj. usługa nie została w ogóle wykonana,
  2. faktury, dotyczącej faktycznej transakcji, lecz potwierdzającej ją w sposób nieprawidłowy, np. błędny odbiorca, błędna cena, błędna ilość, błędna nazwa usługi, błędna stawka VAT.

Faktury powyższe nigdy nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego.

Nieprawidłowości te są wynikiem technicznego błędu systemu lub błędu pracownika obsługującego system. System finansowo-księgowy, z którego korzysta Spółdzielnia umożliwia opcję anulowania wygenerowanych faktury sprzedaży, z której Spółdzielnia korzysta tylko i wyłącznie w sytuacjach opisanych w powyższych punktach a i b.

Dodatkowym warunkiem anulowania omyłkowo wystawionej faktury jest także niewprowadzenie jej do obrotu prawnego, tj. Spółdzielnia nie dokonała wysyłki do nabywcy błędnej faktury i jest w posiadaniu obu egzemplarzy. Zgodnie z obowiązującą w Spółdzielni procedurą anulowania, oba egzemplarze faktury zostają przekreślone, co uniemożliwia ich wydanie i wykorzystanie, a także umieszczana jest na nich adnotacja „anulowano” wraz z przyczyną anulowania, datą i podpisem upoważnionego pracownika.

W następstwie anulowania, błędna faktura w ogóle nie pojawia się w rejestrze sprzedaży. Jest widoczna w ewidencji wygenerowanych faktur sprzedaży, opatrzona statusem „anulowana”.

System nie nada kolejnej fakturze numeru, który został wcześniej przypisany do anulowanej faktury. W miejsce faktury anulowanej, zawierającej błędy (opisane w ww. punkcie b) wystawiana jest prawidłowa faktura sprzedaży, która nie zawiera błędów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo dokonując anulowania wygenerowanych wskutek błędu systemu finansowo-księgowego lub błędu pracownika omyłkowych faktur sprzedaży:

  1. niepotwierdzających faktycznych transakcji oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego lub
  2. dotyczących faktycznych transakcji, lecz potwierdzających je w sposób nieprawidłowy oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego,

bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, omyłkowo wygenerowane błędne faktury, które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (nie wysłano ich do kontrahenta) mogą podlegać anulowaniu jako praktycznej formie wycofania się Spółdzielni z nieprawidłowego wystawienia dokumentu sprzedaży. Nie ma w takiej sytuacji konieczności wystawiania faktur korygujących.

Przepis art. 106g ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że faktury wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Tym samym, zdaniem Spółdzielni, przez wystawienie faktury nie należy rozumieć tylko czynności technicznej polegającej na jej wygenerowaniu i wydrukowaniu, ale także jej wprowadzenie do obrotu prawnego, tj. skuteczne przekazanie nabywcy.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2016 r., nr IPPP3/4512-340/16-2/KP, w której stwierdził m.in.: „Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura VAT sporządzona, a niewprowadzona do obrotu prawnego (faktura anulowana), nie jest zatem fakturą wystawioną w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu prawnego i nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy”.

Spółdzielnia stoi zatem na stanowisku, że skoro faktura taka nie jest fakturą wystawioną w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, do faktury takiej nie mogą mieć zastosowania przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących. Faktury błędne, niewprowadzone do obrotu prawnego mogą zatem jedynie zostać anulowane.

Stanowisko takie potwierdzają także inne interpretacje prawa podatkowego, jak np. interpretacja indywidualna ITPP3/4512-307/16-2/AT z dnia 25 sierpnia 2016 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdza, że: „...podkreślić należy, że niewprowadzone do obiegu prawnego faktury, pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę zarówno oryginałów, jak i kopii tych faktur, nie będą wymagały skorygowania. Na tle powołanych przepisów należy zatem stwierdzić, że proponowana przez Wnioskodawcę forma „anulowania” niesłusznie wystawionych faktur nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami (tu: zwłaszcza z art. 29a ust. 13 i art. 106j ustawy).”

Podobne stanowisko zaprezentował także NSA w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r. (sygn. I FSK 1688/11), w którym wskazał, że: „Możliwość anulowania faktur (rachunków uproszczonych) mimo, że nie jest dopuszczona wyraźnie przez u.p.t.u., należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę „wycofania się” podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków uproszczonych), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentom).”

Podsumowując, Spółdzielnia stoi na stanowisku, że w przypadku wygenerowania wskutek błędu technicznego lub błędu pracownika w systemie finansowo-księgowym faktury, która nie potwierdza faktycznej transakcji, bądź faktury dotyczącej faktycznej transakcji, lecz potwierdzającej ją w sposób nieprawidłowy, które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego, ma prawo do anulowania takich faktur i nie jest zobowiązana do wykazania ich w ewidencji sprzedaży, a co za tym idzie zapłaty podatku należnego z nich wynikającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z p&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »