Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.08.2012

Możliwość anulowania faktury VAT

Pytanie podatnika: Czy zasadnym jest dokonanie anulowania faktury, która nie została wprowadzona do obrotu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 24 maja 2012 r.), uzupełnionym pismami z dnia 6 czerwca 2012 r. (data wpływu 8 czerwca 2012 r.) oraz z dnia 27 lipca 2012 r. (data wpływu 31 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania faktur i sporządzenia korekt deklaracji VAT-7K – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2012 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania faktur i sporządzenia korekt deklaracji VAT-7K oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismem z dnia 22 maja 2012 r., Nr IBPP2/443-432/12/WN oraz IBPBI/1/415-533/12/AB, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, przekazał wniosek …do rozpatrzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 24 maja 2012 r.).
Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 6 czerwca 2012 r. (data wpływu 8 czerwca 2012 r.) oraz z dnia 27 lipca 2012 r. (data wpływu 31 lipca 2012 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 05.10.2011 r. Wnioskodawczyni zawarła z firmą ….z siedzibą: ….umowy:

  • nr 01/10/2011 na wynajem koparko-ładowarki JCB 3 CX CONTRACTOR
  • nr 02/10/2011 na wynajem koparko-ładowarki JCB 3 CX SITEMASTER.

Obie koparko-ładowarki zostały przekazane do użytkowania Najemcy protokółem zdawczym w dniu 05.10.2011 r.
W dniu 31.10.2011 r. została wystawiona faktura VAT nr FV/1/10/2011 na kwotę 11.217,60 brutto i została opłacona w całości.
W dniu 30.11.2011 została wystawiona faktura VAT nr FV/4/11/2011 na kwotę 14.760,00 brutto z terminem płatności 14.12.2011 r. za okres wynajmu w miesiącu listopad 2011 r.
W dniu 27.12.2011 r. Wnioskodawczyni została powiadomiona przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w …Centralnego Biura Śledczego KGP o prowadzonym przeciwko firmie …postępowaniu o zabór mienia. W dniu 28.12.2011 r. upoważniony przedstawiciel Wnioskodawczyni złożył w Centralnym Biurze Śledczym KGP Zarząd w …zawiadomienie o przestępstwie dotyczącym przywłaszczenia przez firmę …. powierzonego mienia (potwierdzenie w załączeniu).
Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie w dniu 29.12.2011 r. Wnioskodawczyni wysłała za potwierdzeniem odbioru do siedziby firmy ….w …: wypowiedzenie umów, wezwanie do zapłaty oraz fakturę VAT nr FV/7/12/2011 na kwotę 13.330,74 brutto z terminem płatności 12.01.2012 r. za okres wynajmu w miesiącu grudniu 2011 r. (wszystkie dokumenty w załączeniu). Przedmiotowe dokumenty nie zostały odebrane i zwrócone Wnioskodawczyni przez Pocztę Polską.
Centralne Biuro Śledcze udzieliło Wnioskodawcy informacji, że właściciel firmy ….został zatrzymany do dyspozycji CBŚ i Prokuratury.
Faktury nie zostały opłacone a zgodnie z procedurą zaksięgowane i uwzględnione w KPiR oraz deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011 r..
W chwili obecnej z uwagi na zatrzymanie przez CBŚ właściciela firmy Wnioskodawczyni nie jest w stanie odzyskać utraconego dochodu. Ponadto z uwagi na to, że firma …wypożyczyła koparko-ładowarki z jednoznacznym zamiarem ich zawłaszczenia usługa nie została wykonana.
Wnioskodawczyni wskazała, że jest czynnym podatnikiem od towarów i usług.
Umowy najmu koparko-ładowarek JCB3CX CONTRACTOR oraz JCB3CX SITEMASTER zostały zawarte na okres 04.10.2011 r. do 04.08.2012 r. .
Wnioskodawczyni jest w posiadaniu oryginałów i kopii faktur VAT nr …z dnia 30.11.2011 r. i nr …z dnia 29.12.2011 r.
Wnioskodawczyni wskazała, iż rozliczenie w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011 r. miało wpływ na rozliczenie w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 r.
Przedmiotowe faktury zostały zaksięgowane w Książce Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Sprzedaży VAT w miesiącach listopadzie i grudniu 2011 r. oraz uwzględnione w rozliczeniu deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011 (wystąpiła kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 12 zł). Nadwyżka ta została uwzględniona w rozliczeniu deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 roku. Wynikająca z tej deklaracji kwota podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego w wysokości 1119 zł została wpłacona w dniu 16.04.2012 r. Zatem sporządzenie korekt deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011 r. i deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 r. jest uzależnione od możliwości anulowania faktur VAT nr …z dnia 30.11.2011 r. i nr FV/7/12/2011 z dnia 29.12.2011 r..
Także sporządzenie korekty zeznania PIT-36 za 2011 rok jest uzależnione od anulowania ww. faktur. Korekta dotyczy jedynie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanych w zeznaniu PIT-36 za 2011 rok.
Wnioskodawczyni podała, że jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia okaże się, że anulowanie przedmiotowych faktur nie będzie możliwe, to oczekuję wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości sporządzenia korekty zeznania PIT-36 za 2011 rok.
Faktury VAT nr …z dnia 30.11.2011 r. z terminem płatności 14 dni i nr … z dnia 29.12.2011 z terminem płatności 14 dni byty księgowane w dniu wstawienia faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z dnia 27 lipca 2012 r.).

Czy jest zasadnym:

  • anulowanie faktury VAT nr …z dnia 30.11.2011 r. i nr …z dnia 29.12.2011 r.
  • sporządzenie korekty deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011 roku i w konsekwencji korekty deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012...

Zdaniem Wnioskodawczyni (uzupełnionym w piśmie z dnia 27 lipca 2012 r.), z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną zatrzymaniem osoby która jest odpowiedzialna za powstanie opisanego zdarzenia anulowanie przedmiotowych faktur jest zasadne i zgodne w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.
Faktury VAT nr …z dnia 30.11.2011 r. i nr …z dnia 29.12.2011 r. zostały po sporządzeniu przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej nabywcy. Oryginały faktur nie zostały odebrane przez nabywcę i zwrócone do adresata przez Pocztę Polską. Ponieważ nie nastąpiło fakty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »