Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.02.2017

Montaż wodomierzy a stawka VAT

Pytanie podatnika: Czy stosowanie obniżonej stawki podatku VAT, tj. 8% w odniesieniu do usług montażu, wymiany, plombowania wodomierzy do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych na hydroforze, jak i konfiguracji na nakładek radiowych na wodomierzach Klienta, o których mowa w części G wniosku jest prawidłowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 listopada 2016r. (data wpływu 5 grudnia 2016r.), uzupełnionym pismem z 25 stycznia 2017r. znak: FF/BOK/W/811/01/2017 (data wpływu 31 stycznia 2017r.),o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, tj. 8% w odniesieniu do usług: montażu, wymiany, plombowania wodomierzy do rozliczania wody oraz konfiguracji nakładek radiowych na wodomierzach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, tj. 8% w odniesieniu do usług: montażu, wymiany, plombowania wodomierzy do rozliczania wody oraz konfiguracji nakładek radiowych na wodomierzach.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 stycznia 2017r. znak: FF/BOK/W/811/01/2017 (data wpływu 31 stycznia 2017r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 stycznia 2017r. znak: 2461-IBPP2.4512.963.2016.1.BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) jest spółką, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uzdatniania i dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zgodnie z załącznikiem Nr 3 Ustawy o VAT stosując na te usługi 8% stawkę VAT.

Spółka świadczy jednak wiele innych usług takich, jak m.in.:

 1. montaż, wymiana, plombowanie wodomierza: do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, wodomierza lokalowego oraz na hydroforze (sieć wewnętrzna stanowiąca własność klienta),
 2. konfiguracja nakładki radiowej na wodomierzach stanowiących własność klienta.

Na dzień złożenia wniosku w Spółce, w odniesieniu do wyżej wymienionych usług stosowana jest stawka 23% VAT, a w przypadku budynków zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym Spółka stosuje VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy VAT.

II. Powyższe usługi sklasyfikowane są na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w następujący sposób:

 • montaż, wymiana, plombowanie wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, lokalowego i na hydroforze - PKWiU 43.022.11.00
 • konfiguracja nakładki radiowej na wodomierzach stanowiących własność klienta - PKWiU 43.022.11.00.

Usługi powyższe świadczone są w związku z zawartymi umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie odrębnego zlecenia i dotyczą urządzeń (wodomierzy) zamontowanych na instalacji wewnętrznej stanowiącej własność Klienta. W klasyfikacji PKWiU sklasyfikowane zostały one w grupowaniu "Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno¬kanalizacyjnych i odwadniających" w grupowaniu 43.22.11.0.

Powyższe usługi Wnioskodawca wykonuje u Klientów, którzy:

 1. 1. dokonali przebudowy instalacji wodociągowej w swojej nieruchomości w celu skorzystania z możliwości rozliczania wody bezpowrotnie zużytej lub przebudowali instalację hydroforową w celu rozliczania odprowadzanych ścieków, zlecili do Spółki wykonanie usługi montażu lub plombowania wodomierza ogrodowego lub lokalowego lub konfigurację nakładki radiowej na wodomierzu.
 2. 2. dokonali remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zlecili do Spółki usługę wymiany, oplombowania wodomierza ogrodowego lub lokalowego, czy też konfigurację nakładki radiowej.

Stawkę ulgową podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca stosuje w powyższym zakresie świadczonych usług w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdzie nie zostały przekroczone limity powierzchniowe, o których mowa w art. 41 ust. 12b niniejszej Ustawy.
W pozostałych budynkach usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT wynoszącą 23%.
Natomiast w piśmie z 25 stycznia 2017r. znak: FF/BOK/W/811/01/2017 Wnioskodawca wskazał:

Ad 1.
Wszystkie czynności objęte pytaniem, tj.:

 • montaż wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej,
 • wymiana wodomierzy lokalowych,
 • plombowanie wodomierzy zamontowanych na hydroforze,
 • konfiguracja nakładek radiowych na wodomierzach

są wykonywane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 710 ze zm.).
Do czynności modernizacyjnych mających na celu unowocześnienie i trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego zalicza się:

 • usługę montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej służącego do pomniejszania należności za odprowadzanie ścieków w przypadku wody zużywanej do celów podlewania ogródków przydomowych,
 • usługę plombowania wodomierzy na hydroforze w celu rozliczania należności za odprowadzane ścieków u Klientów posiadających własne ujęcie wody (studnia),
 • usługę konfiguracji nakładek radiowych na wodomierzach przystosowanych do odczytów radiowych zalicza się do czynności modernizacyjnych mających na celu unowocześnienie i trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego.

Do czynności remontowych zaliczana jest usługa wymiany wodomierzy lokalowych służących do rozliczeń za wodę i ścieki w budynkach wielolokalowych.

Ad 2.
Wszystkie wyżej wymienione usługi wykonywane są w obrębie bryły budynku.

Ad 3.
Wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone są odbiorcom usług Wnioskodawcy w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie:

Czy stosowanie obniżonej stawki podatku VAT, tj. 8% w odniesieniu do usług montażu, wymiany, plombowania wodomierzy do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych na hydroforze, jak i konfiguracji na nakładek radiowych na wodomierzach Klienta, o których mowa w części G wniosku jest prawidłowe?

Stanowisko Wnioskodawcy:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Jako usługi dodatkowe świadczy usługi wymiany, oplombowania itp. wodomierzy, które uległy uszkodzeniu lub zakończył się dla nich okres legalizacji. Usługi te wykonywane są na wewnętrznych instalacjach wodociągowych wbudowanych w budynek, w lokalach mieszkalnych takich, jak: mieszkania zarządzane spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, w domkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych i są częścią prac remontowych, modernizacyjnych bądź związanych z ulepszeniem części obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Kosztem usługi jest wartość zużytych materiałów oraz praca montera będącego pracownikiem Spółki.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »