Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.05.2014

Moment uzyskania przychodu przy usługach ciągłych

Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni świadczy usługi doradztwa podatkowego. Część oferowanych usług nie jest świadczona na rzecz kontrahentów jednorazowo, lecz ma charakter ciągły - periodyczny, jak prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W jakim momencie należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu usług doradztwa podatkowego polegających na prowadzeniu PKPiR?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 20 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni świadczy usługi doradztwa podatkowego sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 69.20.31.0 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw. Część oferowanych usług nie jest świadczona na rzecz kontrahentów jednorazowo, lecz ma charakter ciągły - periodyczny, jak prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z zawartymi umowami zlecenia podatnik zleca doradcy podatkowemu prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz sporządzanie deklaracji ZUS i ich elektroniczne przekazywanie. Pod pojęciem prowadzenia księgi rozumie się czynności polegające na dokonywaniu w imieniu podatnika wpisów do księgi ręcznie lub za pomocą komputera, a także prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie obejmuje prowadzenia spraw gospodarczych podatnika z uwagi na brak możliwości decydowania o biegu tych spraw. W ramach zawartej umowy doradca podatkowy zobowiązuje się do:

  1. prawidłowego i terminowego prowadzenie księgi na podstawie dostarczonych przez podatnika dokumentów,
  2. prawidłowego prowadzenia rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  3. sporządzania deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz obliczania należnych miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych nie później niż w obowiązujących terminach do ich zapłaty,
  4. wypełniania innych dokumentów i ewidencji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia księgi, tj. karty wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia lub zestawienia kosztów związanych z eksploatacją pojazdu oraz rozliczenia kosztów wg wykazu wyjazdów dostarczonych przez podatnika (zlecającego).

W myśl zawartej umowy podatnik obowiązany jest do dostarczania do siedziby Kancelarii, w terminie nie później niż do dnia 4-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wszystkich dowodów księgowych, raportów kasowych, oryginałów przelewów z rachunków firmowych i innych dokumentów typu: cesje, kompensaty, itp. oraz sum miesięcznych wynikających z prowadzonych ewidencji sprzedaży oraz tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski. Przy braku tego tłumaczenia podatnik sam opisuje treść zawartego dokumentu zgodnie z stanem faktycznym, za co będzie ponosił pełną odpowiedzialność.

Zgodnie z zapisami umowy za dzień wykonania usługi uznaje się dzień sporządzenia wydruków księgi, a w przypadku obowiązku sporządzenia deklaracji VAT - dzień jej sporządzenia, nie później niż upływa termin jej złożenia. Odpłatność za prowadzenie ksiąg nie obejmuje usług dodatkowych wychodzących poza zakres świadczonych usług, o których mowa wyżej, których odpłatność określa cennik świadczonych usług lub których odpłatność winna być ustalona przed zleceniem danej usługi. Należność za świadczone usługi prowadzenia ksiąg podatkowych płatna jest miesięcznie w dniu dostarczenia dokumentów, jednak nie później niż do dnia wykonania usługi.

Na tej podstawie dokumenty księgowe dotyczące miesiąca grudnia powinny zostać dostarczone do Kancelarii podatkowej w terminie do dnia 4 st...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »