Moment ujęcia w kosztach podatkowych rat leasingowych składnika majątku amortyzowanego bilansowo

Podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego sprzętu potrzebnego wprowadzonej działalności gospodarczej, może natrafić napewne wątpliwości interpretacyjne w razie uznania takiej umowy zaleasing finansowy nagruncie przepisów orachunkowości idokonywania amortyzacji rachunkowej tego składnika majątku.

Należy zauważyć, że w takim przypadku podatkowo odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje leasingodawca, a leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe, jednocześnie dokonując amortyzacji bilansowej.

W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości, jak w takiej sytuacji należy rozumieć dzień poniesienia kosztu, o którym mowa w art. 15 ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwanej ustawą o CIT) w odniesieniu do rozliczanych rat leasingowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 4e ustawy o CIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f–4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w razie braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W tym miejscu należy wskazać na istniejące rozbieżności w wykładni powyższych przepisów.

Co na to fiskus?

Organy podatkowe prezentują pogląd, zgodnie z którym moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 kwietnia 2015 r., nr IPPB3/4510-83/15-2/GJ, stwierdził:

(...) nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż momentem do rozpoznania kosztów (tu: rat leasingowych oraz opłaty początkowej) dla celów podatkowych jest dzień, na który są one wprowadzane do ksiąg rachunkowych (tzn. pod datą, która jest wprowadzona do ksiąg jako data księgowanego zdarzenia). Jeżeli zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości, poniesione koszty z tytułu rat leasingowych i opłaty początkowej Spółka rachunkowo rozpoznaje w czasie poprzez dokonywanie w czasie odpisów amortyzacyjnych (w przedmiotowej sprawie umowa leasingu stanowi leasing finansowy dla celów bilansowych, a dla celów podatkowych jest to leasing operacyjny), to analogicznie opłaty te, stanowiące w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pośrednie koszty uzysk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »