Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

14.05.2018

Moment rozliczenia korekty faktury szacunkowej

Pytanie: Spółka świadczy szeroko pojęte usługi telekomunikacyjne. Ceny zakupu ustalane są szacunkowo, a następnie podlegają weryfikacji i są uaktualniane w oparciu o rzeczywiste dane będące podstawą kalkulacji ceny w ciągu roku. W przypadku, gdy wcześniej obliczone koszty (szacunkowe) różnić się będą od ponownie obliczonych, rzeczywistych kosztów nabycia, wówczas Spółka dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozpoznając taką korektę w okresie rozliczeniowym w którym został uprzednio ujęty korygowany koszt?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2018 r. (data wpływu 15 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu ujęcia korekty kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu ujęcia korekty kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą na rynku telekomunikacyjnym. Spółka świadczy szeroko pojęte usługi telekomunikacyjne, skierowane głównie do operatorów telekomunikacyjnych. Spółka oferuje usługi głównie związane z przekazywaniem danych w obrębie sieci internetowej.

Oferta Spółki jest skierowana głównie w rynek hurtowy usług telekomunikacyjnych, a klientami Spółki są znane przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne.

Koniecznym dla świadczonych usług przez Spółkę jest zapewnienie wystarczających przepustowości kanałów informacyjnych. Konsekwentnie, dla uzyskania odpowiednich właściwości usługi telekomunikacyjnej Spółka potrzebuje łączy światłowodowych i klasycznych, których dostępność nabywa od innych podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, w tym podmiotów zagranicznych. W efekcie dla celów sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółka dokonuje uprzedniego zakupu łączy w oparciu o zawierane umowy (dalej: „Umowa”).

Po dokonaniu nabycia dostępności łączy światłowodowych i klasycznych, Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne.

Ceny zakupu, o którym mowa powyżej, ustalane są szacunkowo, a następnie podlegają weryfikacji i są uaktualniane w oparciu o rzeczywiste dane będące podstawą kalkulacji ceny w ciągu roku, tj. analiza uprzednio kalkulowanych (przewidywanych, szacowanych) kosztów odbywa się przez ponowne ich wyliczenie w oparciu o faktyczne informacje.

W przypadku, gdy wcześniej obliczone koszty (szacunkowe) różnić się będą od ponownie obliczonych, rzeczywistych kosztów nabycia, wówczas Spółka dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów (jako ściśle związanych z dystrybucją i tworzeniem świadczonej przez Spółkę usługi telekomunikacyjnej).

Weryfikacja opisywanych szacowanych kosztów i ewentualna korekta dokonywana jest periodycznie, a z uwagi na występujące różnice Spółka uznaje uprzednie szacowane koszty nabycia za błędy obliczeniowe i dokonuje korekty tego błędu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym w którym został uprzednio ujęty korygowany koszt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy Wnioskodawca dokonując korekty zwiększającej koszty uzyskania przychodów na zasadach opisanych w stanie faktycznym postępuje prawidłowo rozpoznając taką korektę w okresie rozliczeniowym w którym został uprzednio ujęty korygowany koszt?
  2. Czy Wnioskodawca dokonując korekty zmniejszającej koszty uzyskania przychodów na zasadach opisanych w stanie faktycznym postępuje prawidłowo rozpoznając taką korektę w okresie rozliczeniowym w którym został uprzednio ujęty korygowany koszt?

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym korekta kosztów jest wynikiem „błędu rachunkowego” lub „innej oczywistej omyłki” istniejącego już w dacie wystawienia faktury z tytułu usług telekomunikacyjnych, a w konsekwencji opisana w stanie faktycznym korekta powinna nastąpić wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodu poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura pierwotna.

Powyższe wnioskodawca wywodzi z dyspozycji art. 15 ust. 4i ustawy o CIT.

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. regulacją podatku dochodowego: „jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty”.

Analiza przytoczonej normy prawa podatkowego pozwala stwierdzić – a contrario – że, jeżeli korekta kosztów uzyskania przychodu jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką to, korekty tej dokonuje się nie w dacie wystawienia faktury korygującej, ale w dacie wystawienia pierwotnej faktury.

W opinii Wnioskodawcy właśnie z tego typu sytuacją mamy do czynienia w prezentowanym stanie faktycznym.

Zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjną ustawa o CIT ani żadna inna ustawa podatkowa nie zawiera definicji – kluczowego w analizowanej sprawie – pojęcia „błędu rachunkowego” lub „innej oczywistej omyłki”, a zatem słusznym wydaje się odwołanie do definicji słownikowej, do której niejednokrotnie odwołują się również sami podatnicy (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 października 2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.297.2017.1.MBD).

I tak, posługując się definicją słownikową Słownika Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), błędem jest „niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, liczenia, wymowy” oraz „niewłaściwe posunięcie” lub „fałszywe mniemanie o czymś”, zaś błędem rzeczowym jest „błąd dotyczący treści istoty czegoś”.

Natomiast, przez rachunki należy rozumieć „obliczanie za pomocą działań arytmetycznych; też: liczby, pozycje, rubryki, na których ma się to zadanie wykonać” a także „podsumowany spis należności za towar lub usługi” oraz „wyrażony w liczbach stan majątku albo kapitału jako rezultat obrotów finansowych; też: zapis wpływów i wydatków”. Mając na uwadze powyższe, błąd rachunkowy obejmuje na przykład błędne podanie na fakturze cen lub wartości towarów.

Z kolei, definicja słownikowa omyłki wskazuje, iż należy ją rozumieć jako „spostrzeżenie, osąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie”.

W rezultacie za „inną oczywistą omyłkę” należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym. Jednocześnie, okoliczność taka musi mieć charakter „pierwotny”. Co więcej, „omyłka” musi być „oczywista”.

W świetle powyższego Wnioskodawca wskazuje, iż w opisanym stanie faktycznym szacunkowe obliczanie przewidywanych kosztów nabycia usługi będących elementem kwoty wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych należy bezsprzecznie interpretować jako błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że omawiany „błąd” dotyczy okoliczności, które były znane Spółce w momencie powstani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »