Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.05.2012

Moment powstania przychodu z tytułu umowy dzierżawy

Pytanie podatnika: W dniu 3 lutego 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy części przedsiębiorstwa. Czynsz został uiszczony w dniu podpisania umowy - na dwa lata z góry (czyli 100% w momencie podpisania umowy). Wnioskodawca wystawił fakturę zaliczkową na całą kwotę czynszu. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo ustalił datę powstania przychodu na dzień wystawienia faktury zaliczkowej (3 luty 2011 r.) oraz na dzień całkowitego uregulowania należności (3 luty 2011 r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2012 r. (data wpływu 15 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umowy dzierżawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umowy dzierżawy.

Z uwagi na braki formalne wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 6 marca 2012 r., nr IPTB3/423-331/11-2/GG, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 15 marca 2012 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 3 lutego 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy części przedsiębiorstwa (grunty, budynki i budowle; maszyny i urządzenia nie są Jego własnością).

Czynsz dzierżawy w kwocie 1.100.000. zł netto + 253.000 zł VAT. Ogółem brutto 1.353.000 zł, został uiszczony przez dostawcę, w dniu podpisania umowy - na dwa lata z góry (czyli 100% w momencie podpisania umowy).

Do powyższego Wnioskodawca wystawił fakturę zaliczkową również na całą, kwotę czynszu - za 2 lata z góry. Należny podatek VAT został rozliczony w deklaracji za miesiąc luty 2011 r.

Również w miesiącu lutym, czyli w momencie otrzymania zapłaty i wystawienia faktury zaliczkowej całą kwotę netto 1.100.000 zł doliczył do przychodu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, iż Jego wątpliwość budzi, czy w opisywanym przypadku na moment powstania przychodu, nie należy spojrzeć przez regulacje zawarte w art. 12 ust. 4 pkt 1, który stanowi, że do przychodów nie zalicza się „pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw i usług, które zostaną, wykonane w następnych okresach sprawozdawczych”.

Kwalifikując przychód w momencie wystawienia faktury zaliczkowej i otrzymania całkowitej zapłaty (100%) na 2 lata z góry uważał, że kwota wynikała jednoznacznie z zawartej na 2 lata umowy dzierżawy.

Wnioskodawca kierował się również bogatym w podobnych sytuacjach orzecznictwem (np. wyrok NSA z 27 kwietnia 2000 r., sygn. akt oraz WSA z dnia 23 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Wr/505/04).

Ww. wyrokach czytamy, że w sytuacji gdy zapłata całego czynszu za okres np. dwuletni nastąpi z góry przed dniem wykonania usługi; lub częściowego wykonania usługi – „za dzień powstania przychodu uznać należny dzień otrzymania zapłaty stosownie do art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo ustalił datę powstania przychodu na dzień wystawienia faktury zali...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »