Moment powstania obowiązku w PCC przy wniesieniu dopłat do udziałów

Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy Wnioskodawcy (Sp. z o.o.) w podatku od czynności cywilnoprawnych powstał z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o wniesieniu dopłat do udziałów czy w momencie faktycznego dokonywania tych dopłat przez poszczególnych wspólników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 2 października 2013 r. (data wpływu do Biura - 4 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem dopłat - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem dopłat.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Działając na podstawie art. 177, 178 i 179 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników X Sp. z o.o. (Wnioskodawcy) w dniu 12 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę, na mocy której nałożono na wspólników równomierne, zwrotne dopłaty do udziałów Spółki. Wysokość dopłat ustalono na 200,00 zł w stosunku do każdego udziału. Dopłaty mają na celu realizację zakupu nieruchomości oraz sfinansowanie inwestycji niezbędnej dla spełnienia standardów autoryzowanego dystrybutora i serwisu samochodowego. Zgodnie z brzmieniem uchwały termin dokonania dopłat oraz ich zamierzonego zwrotu (nie później niż do 31 grudnia 2016 r.) określi zarząd Spółki.

W dniu 20 sierpnia 2013 r. zarząd wezwał wspólników do wniesienia dopłat w terminie do 30 września 2013 r. Pierwsza dopłata w wysokości 1.200,00 zł wpłynęła do Spółki dnia 31 sierpnia 2013 r. w związku z czym w terminie do 14 września 2013 r. zamierzano złożyć deklarację PCC-3 dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych, określając datę dokonania czynności na 31 sierpnia 2013 r., podstawę opodatkowania w wysokości 1.200,00 zł oraz należny podatek w wysokości 0,5% dokonanej dopłaty czyli 6,00 zł. Ze stanowiskiem takim nie zgodził się Urząd Skarbowy, zdaniem którego obowiązek podatkowy powstał już z chwilą podjęcia stosownej uchwały. Zatem Wnioskodawca w dniu 11 września 2013 r. złożył deklarację PCC-3 wraz z wnioskiem o przyjęcie niezłożonej w terminie deklaracji, wykazując jako datę dokonania czynności dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (12 czerwca 2013 r.), podstawę opodatkowania całą kwotę dopłat wynikającą z uchwały, tj. 324.000,00 zł oraz dokonano wpłaty podatku 0,5% podstawy opodatkowania - 1.620,00 zł wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obowiązek podatkowy Wnioskodawcy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstał z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o wniesieniu dopłat do udziałów czy w momencie faktycznego ich dokonywania przez poszczególnych wspólników?

Wnioskodawca wskazał, że regulacją ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej oznaczana jako PCC) objęte są czynności określone w tym akcie prawnym, w tym m.in. umowa spółki oraz jej zmiany. Ustawodawca w art. 1 ust. 2 PCC postanowił, iż odpowiednio do umowy spółki będą traktowane akty założycielskie spółek, statuty spółek i ich zmiany. W art. 1 ust. 3 PCC ustawodawca określił definicję pojęcia „zmiana umowy spółki”, za które uważa się w spółce kapitałowej tj. m.in. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jaką jest Wnioskodawca, podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zdaniem Wnioskodawcy, zdarzenia rozumiane na gruncie PCC jako zmiana umowy spółki kapitałowej mają różny charakter, ich cechą wspólną jest jedynie to, że wszystkie zgodnie z wolą prawodawcy objęte są podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec tego zgodnie z dyrektywami wykładni językowej, w szczególności zaś obowiązującego i powszechnie akceptowanego zakazu wykładni synonimicznej, nie można uznać, że obowiązek podatkowy związany z zdarzeniem wprost wymienionym w art. 3 ust. 1 pkt 2 PCC, tj. podwyższeniem kapitału spółki mającej osobowość prawną obejmuje także dopłaty. Dopłaty stanowią bowiem w spółce z o.o. sposób zaspokojenia potrzeb spółki i poprawy jej płynności finansowej, bez potrzeby podwyższania kapitału zakładowego.

Wobec powyższego, w opinii Wnioskodawcy, pomimo, iż ustawodawca we wspólnej jednostce redakcyjnej tekstu prawnego odnosi się zarówno do podwyższenia kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki jak i do dopłat, to odmiennie reguluje moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku tych dwóch kategorii czynności. Prawodawca chcąc, aby obowiązek podatk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »