Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy najmie i dzierżawie

Pytanie podatnika: Czy w przypadku terminowego wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usług najmu/dzierżawy, tj. wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności, obowiązek podatkowy powstaje w dniu jej wystawienia? Czy w przypadku niewystawienia faktury, albo wystawienia faktury w terminie późniejszym niż wymagają tego przepisy prawa (tj. po terminie płatności), obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powstaje z chwilą upływu terminu płatności za daną usługę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania świadczonych usług najmu/dzierżawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania świadczonych usług najmu/dzierżawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, opodatkowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Rok podatkowy Spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Spółka jest zarejestrowanym polskim podatnikiem VAT czynnym.

Jednym z obszarów działalności gospodarczej Spółki jest zarządzanie nieruchomościami, w tym zagospodarowanie nieruchomości poprzez ich wynajem albo wydzierżawienie.

Zazwyczaj świadczenie usług następuje przez dłuższy okres czasu i jest rozliczane w okresach rozliczeniowych. Dla większości usług Spółka stosuje miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe dla tego typu umów. Oprócz usług rozliczanych okresowo, usługi te świadczone są także w sposób jednorazowy lub w okresie dłuższym niż kwartał.

Terminy płatności wynikają z zawartych umów i określane są na konkretny dzień miesiąca, albo liczone w dniach od daty wystawienia (np. 14, 21, 30 dni od daty wystawienia) lub dostarczenia faktury do kontrahenta/podmiotu nabywającego usługę (np. 14, 21, 30 dni od daty otrzymania przez kontrahenta). Płatność przez kontrahenta jest dokonywana w terminie płatności, po tym terminie lub w niektórych przypadkach przed tą datą.

Transakcje najmu/dzierżawy dokumentowane są w Spółce fakturami VAT. Co do zasady faktury są wystawiane przed terminem płatności. Na fakturach jest wskazywany okres którego usługa dokumentowana fakturą dotyczy w postaci okresu (miesiąc, kwartał danego roku) lub w postaci wskazania dat granicznych (okres od - do).

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2014 r. przepisów dotyczących określania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Spółka chciałaby uzyskać potwierdzenie co do prawidłowości zastosowanych nowych rozwiązań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przypadku terminowego wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usług najmu/dzierżawy, tj. wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności, obowiązek podatkowy powstaje w dniu jej wystawienia?
 2. Czy w przypadku niewystawienia faktury, albo wystawienia faktury w terminie późniejszym niż wymagają tego przepisy prawa (tj. po terminie płatności, o którym mowa w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT), obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powstaje z chwilą upływu terminu płatności za daną usługę?
 3. Czy w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed terminem płatności i jednocześnie przed wystawieniem faktury, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury lub z chwilą upływu terminu płatności w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze?
 4. Czy w przypadku świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 oraz gdy faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy, podatnik może wystawić fakturę wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi?
 5. Czy w przypadku terminu płatności opartego o datę wystawienia faktury oraz zawarcia w treści faktury okresu którego faktura dotyczy, liczonego od daty wystawienia faktury przez sprzedawcę lub terminu płatności liczonego od daty otrzymania faktury przez kontrahenta oraz zawarcia w treści faktury okresu którego faktura dotyczy, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury przez podatnika?

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, analiza treści przepisów art. 19a ust. 5 pkt 4, ust. 7 oraz art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powstaje w dniu wystawienia faktury - jeśli fakturę wystawiono w terminie przewidzianym przepisami prawa, tj. nie później niż z upływem terminu płatności.
 2. Jeśli w ogóle nie wystawiono faktury, albo wystawiono fakturę w terminie późniejszym, niż wymagają tego przepisy prawa (tj. po terminie płatności, o którym mowa w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT) obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powstaje z chwilą upływu terminu płatności za daną usługę.
 3. W przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed terminem płatności i jednocześnie przed wystawieniem faktury, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powstanie z chwilą wystawienia faktury, albo z chwilą upływu terminu płatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Przepis art. 19a ust. 8 ustawy o VAT nie będzie miał tu zastosowania.
 4. W przypadku świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 oraz gdy faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy, podatnik może wystawić fakturę wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, gdyż ograniczenie czasowa do wcześniejszego wystawienia faktur, o którym mowa w art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy o świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4.
 5. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku terminu płatności liczonego od daty wystawienia faktury przez sprzedawcę lub daty otrzymania faktury przez kontrahenta oraz zawarcia w treści faktury okresu którego faktura dotyczy, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury przez podatnika.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2.

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obejmujące również świadczenie usług najmu/dzierżawy, przewidują, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Dopiero gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a gdyby nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

Zgodnie z treścią art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 dokonywane na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Termin wystawienia faktury regulują postanowienia art. 106i ustawy o VAT, gdzie w ust. 1 wskazano, że fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych, m.in. tych wyrażonych w ust. 3 pkt 4. Przepis ten stanowi, że fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności w przypadku świadczenia usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 (w tym ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »