Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.06.2016

Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?

Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników

Szanowna Pani Minister,

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu wnoszę interpelację w zakresie problemu dotyczącego młodocianych pracowników uczestników Ochotniczych Hufców Pracy odnośnie do utraty prawa do świadczeń takich jak alimenty i zasiłki rodzinne.

Wskazuję, że ze środowiska Ochotniczych Hufców Pracy wpływają do mojego biura poselskiego informacje, dotyczące utraty świadczeń przez uczestników hufców z dniem ukończenia przez nich 18 lat, a dla których uczestnictwo w hufcach jest kontynuacją edukacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia zawodowego określonego m.in. przez ustawę o systemie oświaty. Jako pracownicy młodociani podczas nauki otrzymują wynagrodzenie odpowiednio 4%, 5%, 6% średniego wynagrodzenia w Polsce w kolejnych latach nauki.

Otrzymywane przez młodocianych pracowników kwoty nie sposób uznać jako dochód mogący w jakikolwiek sposób wystarczyć nawet na podstawowe potrzeby. Zatem traktowanie młodocianych pracowników pod względem uzyskiwanych przez nich świadczeń uznanych pod względem prawnym jako dochód jest dyskryminujące i prowadzi do wykluczenia społecznego, gdyż pochodząc często z ubogich rodzin są zmuszeni do przerwania nauki umożliwiającej zdobycie rzeczywistych kwalifikacji zawodowych. Ze względu na niski status ekonomiczny ich rodzin i niemożność samodzielnego utrzymania zatrudniają się jako przyuczeni do pracy w zawodzie. Nadto pracownicy młodociani, którzy w ramach zdobywania kwalifikacji zawodowych dokształcają się na kursach zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia mają gorszą pozycję i status niż realizujący dokształcanie w ramach zasadniczej szkoły zawodowej.

Dlatego zasadnym jest postawienie poniższych pytań:

  1. Czy Ministerstwo dostrzega konieczność i możliwość poprawy sytuacji młodocianych pracowników przyuczających się do zawodu w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego poprzez kompleksową regulację ich świadczeń i statusu prawnego uzyskiwanych środków?
  2. Czy są jakiekolwiek plany, projekty w zakresie poprawy sytuacji w/w grupy młodocianych pracowników uczniów?

Poseł Iwona Michałek

2 czerwca 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3856 w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników

Odpowiadając na interpelację dotyczącą młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności problemu utraty prawa do świadczeń takich jak alimenty i zasiłki rodzinne, informuję.

W Polsce za kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych prowadzące do uzyskania świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe odpowiada Minister Edukacji Narodowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jedynie wspomaga kształcenie zawodowe pracowników młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego.

Przepisy Działu IX Kodeksu pracy regulują zatrudnienie pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Młodocianym jest młody człowiek w wieku 16- 18 lat, objęty obowiązkiem nauki. Ma on podpisaną z pracodawcą umowę o pracę i otrzymuje wynagrodzenie, którego minimalną wysokość określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). W pierwszym roku nauki jest to nie mniej niż 4%, a w kolejnych odpowiednio niemniej niż 5 i 6 %, przeciętnego wynagrodzenia. Zatem nie ma przeszkód, aby pracodawcy zatrudniający młodocianych wypłacali w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »